خون سخن می گوید
خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد
خون عیسی برای ما نتیجه ارزشمندی دیگری تدارک دیده است که بسیاری از ایماندارن از آن بی خبرند. در عبرانیان 12 : 22 و 24 چنین آمده است : ” بلکه به کوه صهیون نزدیک آمده اید به اورشلیم آسمانی که شهر خدای زنده است … و به عیسی که واسطه عهد جدید است وبه خون پاشیده ای که نیکوتر از خون هابیل سخن می گوید “. در کوه صهیون آسمانی ، خون عیسی در قدس الاقداس و در حضور خداوند به نیابت از ما ریخته شده است. مسیح به عنوان اولین نفر به این مکان وارد شده و از طریق قربانی کردن خود نجات ابدی را برای ما مهیا نموده است و او خون را به عنوان شهادتی برای نجات ما در حضور خدای قادر مطلق یعنی خدای پدر می پاشد. تضادی در این قسمت وجود دارد که بسیار مهم است. در آغاز تاریخ بشری، قائن پسر اول آدم و حوا برادر خود هابیل را به قتل رساند. پس از آن قائن سعی کرد که از پذیرش مسئولیت کارخود فرار کند.اما خداوند با او برخورد کرد و گفت : ” هیچ راهی وجود ندارد که تو گناه خود را مخفی کنی زیرا خون برادرت از زمین نزد من فریاد بر می آورد تا انتقامش را بگیرم . ” ( پیدایش 4 : 1 – 15 را مطالعه کنید .) اما در مقابل خون عیسی که برای گناهان ما پاشید شد در آسمان نه برای انتقام بلکه برای رحمت و بخشش فریاد بر می آورد. این خون در حضور خداوند دائماً برای انسان ها در خواست رحمت و بخشش می کند. وقتی که ما شخصاً به قدرت خون عیسی ایمان آورده و آن را بر زندگی خود اعلام می کنیم دیگر لازم نیست هر چند دقیقه یک بار این کار را انجام دهیم، زیرا خون عیسی همواره به نیابت از ما در حضورخدا سخن می گوید. هر زمانی که در مشکل هستیم و در آزمایش می افتیم و می ترسیم باید به خود یادآوری کنیم که در همین لحظه خون عیسی در حضور پدر به نیابت از من سخن می گوید
خداوند به خاطر خون عیسی از تو متشکرم . اعلام می کنم که اکنون خون عیسی در حضور تو، به نیابت از من در خواست رحمت و بخشش می کند . خون عیسی مسیح پسر خدا همواره مرا ازتمام گناهانم پاک می سازد. آمین