Posts tagged with ‘ارتباط روح با روح،حیات خارجی ، قدس و قدس الاقداس’

1 Item

نان روزانه 4 جولای 2020،ارتباط روح با روح

by admin

ارتباط روح با روح با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم حقایق بسیاری در مورد هیکل خداوند در عهد عتیق وجود دارد. یکی از حقایق اصلی این است که هیکل ساختمانی بود متشکل از سه قسمت. حیات خارجی ، قدس و قدس الاقداس. می بینیم که در این تثلیث به حقایق ابدی مختلفی […]