Posts tagged with ‘بدنهای حقیر،فیلیپیان،خالق’

1 Item

نان روزانه 24 مارس 2020،بدنهای حقیر

by admin

بدنهای حقیر بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من زمانی که انسان بر علیه خداوند سرکشی نمود تمام شخصیت وی تحت تاثیر قرار گرفت. کلمه ای که در کلام خدا برای تشریح شرایط انسان بعد از ورود گناه به کار می رود فساد است. تمامی جنبه های شخصیت انسان یعنی روح […]