Posts tagged with ‘شفا ، بیماران،اِشَعْیای نبی،متی’

1 Item

نان روزانه 14 آوریل 2020،شفا برای همه

by admin

شفا برای همه عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم ” هنگام غروب، بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او با کلام خود ارواح را از آنان به ‌در کرد و همۀ بیماران را شفا داد. بدین‌سان، پیشگویی اِشَعْیای نبی به حقیقت پیوست که: «او ضعف های ما را برگرفت و بیماری های ما […]