کلام را بدانید
کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم
خداوند مکاشفه جدیدی از کلام خود بر من آشکار نمود. باور دارم که او روش پیروزی بر شیطان را به ما آموزش می دهد. اکثر مسیحیان می دانند که با خون بره خدا و کلام شهادت آن ها است که می توانند بر شیطان پیروز شوند، اما بسیاری این حقیقت را تبدیل به جمله ای کلیشه ای نموده و آن را ورد گونه در زندگی خود تکرار می کنند : ” خون بره را بر خود می پاشم …. خون بره را بر خود می پاشم … ” قصد ندارم ارزش کار این افراد را زیر سئوال ببرم اما فهمیده ام که تکرار نا آگاهانه این جملات بر شیطان هیچ تاثیری ندارد. باور دارم که ما باید این اعلام را آگاهانه در زندگی خود به کار گیریم . اما چگونه ما با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز می شویم؟ در این پیروزی سه جز با یکدیگر همکاری می کنند : خون بره ، کلام خدا و اعلام ما. مکاشفه 12 : 11 را این چنین تفسیر می کنم . زمانی که شخصاً آنچه کلام خدا درباره عیسی به ما می گوید را بر شیطان اعلام می کنیم، می توانیم بر وی پیروز شویم . کاملا مشخص است که اگر بخواهیم آنچه کلام خداوند درباره کار و قوت عیسی می گوید را اعلام کنیم، ابتدا باید بدانیم که کلام خدا در این باره چه می گوید. در چند هفته آینده به قسمت هایی از کلام که به عملکرد پرقوت خون عیسی اشاره می کند نگاهی عمیق تر خواهیم انداخت .
خداوندا تو را برای خون عیسی شکر می کنم. بر اساس آنچه در کلام تو نوشته، اعلام می کنم که با ایمان به آنچه خون عیسی برای من انجام داده ، بر شیطان پیروز شده ام . کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برای من انجام دهد را ،به ضد شیطان ، بر زندگی خود اعلام می کنم. آمین.