رویای ما رساندن پیغام نجات به همه امت ها است

مقالات

لیست برکات و لعنت ها

فهرست موسی از برکتها و لعنتها برخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را می پذیرند ولی درمورد لعنتها مردد هستند و آنها را با خرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط می دهند. این طرز تفکر،  واهی است. ما نمی توانیم فقط روی یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه […]

وظایف شوهر نسبت به همسر

وظایف شوهر اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد. زن خود را محبت کند این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان […]

سهم زن در ازدواج

سهم زن سلیمان در کتاب امثال 31 : 10 – 31 یکی از زیباترین تصاویری را که در کتاب مقدس می توان یافت، با عنوان ‌ ” یک همسر نمونه ” ترسیم می کند.(در کتاب مقدس فار سی این عنوان ‌” زن پرهیزکار ” ترجمه شده است.) اما هیچ ترجمه ای معنای غنی عنوان این […]

تعمید روح القدس

نان روزانه

نان روزانه 24 نوامبر 2020،ایمانی که تلف نمی شود

ایمانی که تلف نمی شود بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم باید بر ضرورت و اهمیت ایمان تاکید کنم. آنچه عیسی به پطرس گفت را به شما می گویم. ” اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود . ” ( لوقا 22 : 32 ) لازمه اصلی اینکه کسی […]

نان روزانه 22 نوامبر 2020،اطمینان کامل

اطمینان کامل بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم در ارتباط با این اصل که ما باید اعتراف صحیحی انجام دهیم و آنرا بدون تزلزل استوار نگاه داریم می خواهم به مثالی از ابراهیم اشاره کنم البته به طریقی که پولس آنرا به تصویر می کشد. ابراهیم بهترین مثال از شخصی است که […]

نان روزانه 21 نوامبر 2020،قلمرویی بدون تغییر

قلمرویی بدون تغییر بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم تفاوتی بین ایمان و دیدار وجود دارد. انسان های معمولی راه را می بینند و قدم بر می دارند و به حواس خود اطمینان می کنند و به آن چه حواس آن ها می گویند اعتماد دارند اما در زندگی مسیحی و روحانی […]

نان روزانه 20 نوامبر 2020،بی تزلزل

بی تزلزل بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم عبرانیان 3 : 1 ما را پند می دهد که اعترافی صحیح داشته باشیم و سپس در عبرانیان 4 : 14 به ما گفته می شود که اعتراف خود را استوار نگاه داریم. وقتی که کتاب مقدس عیسی را کاهن اعظم ما می خواند […]

نان روزانه 19 نوامبر 2020،اهمیت امید

اهمیت امید بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم اغلب مسیحیان موعظات بسیاری در مورد ایمان و محبت شنیده اند اما آنچه درباره امید شنیده اند بسیار اندک است. درست همانند شرایطی که من سال ها پیش داشتم و در آن موقع به شدت به کمک خداوند احتیاج داشتم. من پیغام های بسیاری […]