وظایف شوهر

اما یک شوهر در چه زمینه هایی می باید پیش قدم شود؟ عهد جدید شش مورد از این وظایف را بر می شمارد.

زن خود را محبت کند

این موضوع یک پیشنهاد یا توصیه نیست بلکه دستوری است که در افسسیان 5 : 25 به وضوح بیان شده است: ‌” ای شوهران، زنان خود را محنت نمایید . . . ” به زبان ساده تر اینکه: اگر همسر خود را دوست نداشته باشید، در واقع از کلام خدا سرپیچی کرده اید. درست همین آیه در ادامه به شما می گوید که چطور او را دوست داشته باشید: ‌” . . . چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.” توجه داشته باشید که این نوع محبت گیرنده نیست بلکه دهنده است دهنده جان خود برای دیگری. این شوهر است که باید پیش قدم شود و جان خود را در راه همسرش و به خاطر وی بدهد. خیلی ها در فرهنگ معاصر ما، فکر می کنند که عشق چیزی کاملاً احساسی است. چنین تصویری از عشق کامل نیست. عشق خالص در اثر عملی ارادی ابراز می شود. داود نبی در مزمور 18 : 1 می گوید: ‌” ای خداوند، ای قوت من، تو را محبت می نمایم.” داود در آن مقطع تصمیم گرفت که به خدا عشق بورزد. عشق وی نسبت به خدا در اثر عمل ارادی او صورت گرفت.
علاوه بر این، کلمه ای که داود در اینجا برای محبت به کار می برد با واژه عبری ای که می توان آن را ‌” روده ها ” یا ‌” رحم ” ترجمه کرد، مرتبط است. این کلمه همان چیزی است که ما در صحبتهای امروزی خود ‌” احساس قند در دل آب شدن ” می نامیم. آن محبت هر دوی اراده و احساسات داود را شامل می شد. این همان نوع محبتی است که یک شوهر می باید نسبت به همسرش داشته باشد.

در دوران کتاب مقدس، اکثر ازدواجها از قبل ترتیب داده می شوند. اینکه با چه کسی ازدواج کند، تصمیمی بود که توسط والدین گرفته می شد. هنوز هم امروزه در قسمتهای زیادی از جهان وضح به همین منوال است. با این وجود، این واقعیت که ازدواج از قبل ترتیب داده می شد، به آ ن معنی نبود که بین زن و شوهر محبتی گرم وعمیق وجود نداشت. در حقیقت، میزان موفقیت ازدواج از پیش ترتیب داده شده نسبت به غرب به اصطلاح آزادی که میزان طلاق در آن گاهی به مرز ۵٠ % می رسد، بالاتر است. البته من قصد ندارم که با بیان این مطلب از ازدواجهای از قبل ترتیب داده شده طرفداری کنم. آنچه می خواهم بگویم این است که موفقیت در ازدواج تماماً به چگونه ازدواج کردن بستگی ندارد، بلکه به این امر که زن و شوهر پس از ازدواج نسبت به هم چگونه رفتار می کنند. اگر هر دو در انجام وظایف مربوط به خود همانطور که کتاب مقدس مشخص کرده، امین باشند، ازدواج موفقی خواهند داشت و محبت خالصی بین آنها برقرار خواهد شد.

 شنونده حرفهای همسر خود باشد.

شوهر باید همیشه اجازه دهد که همسرش آزادانه فکرهای خود را یبان کند و نسبت به هر آنچه او فکر کرده یا احساس می نماید، حتی در زمانی که او فکر خود را به زبان نمی آورد، حساس باشد. احساسات ناگفته او اغلب عمیق ترین احساسات وی و جزو مواردی هستند که شوهر می باید بیش از بقیه موارد نسبت به آنها واقف باشد. شاید شکست ارتباطی زن و شوهر شایع ترین عامل شکست در ازدواجها است.
شوهر همچنین باید به یاد داشته باشد که همسرش حکمت ویژه خاص خود را دارد که اغلب ‌ ” شم ” نامیده می شود. ممکن است او با طی مراحل دشواری از فکر و  عقل به یک نتیجه ای برسد اما وقتی این موضوع را با همسرش در میان می گذارد، با کمال تعجب می شنود که او می گوید: ‌« من در تمام این مدت ازموضوع خبر داشتم

 تصمیم بگیرد.

وقتی رابطه ای باز و آمیخته با احترام بین زن و شوهر برقرار باشد، آن دو به مرحله ای می رسند که باید تصمیمی عملی بگیرند. در این قسمت، اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده شوهر قرار دارد. در بسیاری از موارد، اگر رابطه خوبی بین زن و شوهر وجود داشته باشد، زن خوشحال می شود که شوهرش این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

اقدام به کار
عموماً این اقدام به عنوان نتیجه منطقی تصمیمی که ذکر آن رفت، صورت می گیرد، اما طیبعتاً شخصی که مسئولیت انجام قسمتهای عملی یک تصمیم را بر عهده دارد، شوهر است.
ممکن است شوهر وظایف روزمره زیادی را به همسرش بسپارد اما باید مراقب باشد که مقدار قابل قبولی از مسئولیتهای مشترک خود را به عنوان مرد بر عهده بگیرد، بخصوص اگر آنها پدر و مادر باشند و بخشی از تقسیم کار می تواند بر اساس عطای روحانی ای باشد که آ ن دو دارند. علاوه بر این، زن باید بتواند در موارد رویارویی با بحرانی که از عهده اش بر نمی آ ید روی شوهر خود به عنوان کسی که از وی پشتیبانی می نماید، حساب کند.

 ناز و نوازش
کلمه ای که در این قسمت باید رفتار هر شوهری را در قبال همسرش توصیف کند عبارتست از: ‌” مخصوص “. هر شوهری باید به خود بگوید که همسر من مخصوص است. هیچ کس دیگری مثل او نیست. به همین دلیل او باید با همسر خود طوری رفتار کند که با هیچ زن دیگری آنگونه رفتار ندارد. این موضوع فقط منحصر به رابطه جنسی آنها نیست بلکه باید شامل طرز فکر او نسبت به همسرش و طرز صحبت کردن او راجع به وی و نحوه رفتارش با او نیز باشد در افسسیان ۵ : ٢٨ – ٢٩ پولس می گوید که مرد می باید به طور خاصی همسر خود را دوست داشته باشد و به وی توجه کند.

‌ به همین طور باید مردان، زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید، خویشتن را محبت می نماید. زیرا هیچکس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تریبت و نوازش می کند چنانکه خداوند نیز کلیسا را.

دو کلمه ‌” ناز ” و ‌ ” نوازش “، رفتاری حاکی از توجه صمیمانه را می رساند که توجه به مواردی را که بسیار ناچیز به نظر می رسند نیز شامل می گردد. شوهر می باید به سلامتی همسر خود، ظاهر او، طرز آرایش موهایش و عطری که وی استفاده می کند، توجه نماید. هر چیزی که به زن مربوط می شود می باید مورد توجه شوهر او قرار بگیرد. وی باید همیشه این اطمینان را داشته باشد که از نظر شوهر خود، مهمترین شخص در دنیا است.ای شوهران، اجازه دهید به شما اطمینان دهم که اگر به این طریق در مورد همسران خود بکارید، حصاد فراوانی درو خواهید کرد!

 تحسین کنید
آخرین قسمت باب آخر کتاب امثال سلیمان شخصیت همسر ‌” پرهیزکار ” یا عالی را توصیف می کند و او را می ستاید.
در این قسمت به کارهای بسیاری که او انجام می دهد اشاره می شود و سپس با سخنان تحسین آمیز خاتمه می یابد:
‌« پسرانش برخاسته او را خوشحال می گویند و شوهرش نیز او را می ستاید. دختران بسیار اعمال صالحه نمودند اما تو بر جمیح ایشان برتری داری. ”
امثال 31 : 28 – 29 )
بعضی از شوهران در استفاده از سخنان تحسین آمیز خساست به خرج می دهند. این کار درستی نیست! اگر آنها بدانند که یک زن چقدر مشتاق است ستوده شود و اینکه در پاسخ به تحسین او چه می کند، شگفت زده خواهند شد. ستودن همسرتان یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که می توانید بکنید.
اگر مردی، همسری وفادار و متعهد دارد، او به هیچ طریقی نمی تواند ارزش وی را با پول بسنجد. درست همانطور که سلیمان در این قسمت می گوید: ‌” زن صالحه را کیست که پیدا تواند کرد قیمت او از لعلها گرانتر است. ” کمترین کاری که یک شوهر می تواند انجام دهد این است که همسر خود را با کلماتی حاکی از تحسین خالصانه بستاید.