اهمیت امید
بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم
اغلب مسیحیان موعظات بسیاری در مورد ایمان و محبت شنیده اند اما آنچه درباره امید شنیده اند بسیار اندک است. درست همانند شرایطی که من سال ها پیش داشتم و در آن موقع به شدت به کمک خداوند احتیاج داشتم. من پیغام های بسیاری در مورد ایمان و محبت شنیده بودم اما آنچه در آن شرایط خاص به آن احتیاج داشتیم امید بود و روح القدس مرا مستقیم بسوی آیاتی از کتاب مقدس هدایت کرد. زیرا هرگز موعظه ای درباره امید نشنیده بودم و آنجا بود که روح القدس احتیاج مرا مرتفع ساخت. به خاطر همین من می خواهم که شما به اهمیت امید پی ببرید. می خواهم واقعا معنای امید را درک کنید و بدانید که چقدر این موضوع مهم. اگر می خواهیم ایمان و محبت خود را حفظ کنیم داشتن امید جز ضروریات است. ایمان ما قطره قطره تمام خواهد شد و محبت ما نافرجام باقی خواهد ماند مگر اینکه امیدی وجود داشته باشد. داشتن امید موضوعی انتخابی نیست بلکه نکته ای ضروری برای رسیدن به پری زندگی مسیحی است. مردم اغلب می گویند جائی که حیات است امید هم هست. فکر می کنم حقیقتی در این جمله نهفته است اما عکس این جمله نیز واقعیت دارد یعنی جائی که امید هست حیات هست و جائی که امید نیست حیاتی نیز وجود ندارد. به نظر من نا امیدی یکی از بدترین شرایط و غم انگیزترین تجربه ای است که بشر می تواند داشته باشد . چیزی سخت تر و غم انگیز تر از نا امیدی به ذهن من نمی رسد و افراد بی شماری امروزه در نا امیدی کامل به سر می برند. وقتی که در فرودگاه می نشینم ، یا قدم می زنم و یا در رستورانی غذایی می خورم و به صورت افراد نگاه می کنم می فهمم که بسیاری از آنها نگاه خیره ای که نشان دهنده نا امیدی است بر صورت دارند. اما خدا را شکر می کنم که ناامیدی سهم ما نیست
خداوندا تو را شکر می کنم که تو وفادار هستی و به من امید می بخشی . اعلام می کنم جایی که امید باشد آنجا حیات هست. من باید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه دارم . آمین