Posts by admin

110 of 664 items

نان روزانه 24 نوامبر 2020،ایمانی که تلف نمی شود

by admin

ایمانی که تلف نمی شود بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم باید بر ضرورت و اهمیت ایمان تاکید کنم. آنچه عیسی به پطرس گفت را به شما می گویم. ” اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود . ” ( لوقا 22 : 32 ) لازمه اصلی اینکه کسی […]

نان روزانه 22 نوامبر 2020،اطمینان کامل

by admin

اطمینان کامل بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم در ارتباط با این اصل که ما باید اعتراف صحیحی انجام دهیم و آنرا بدون تزلزل استوار نگاه داریم می خواهم به مثالی از ابراهیم اشاره کنم البته به طریقی که پولس آنرا به تصویر می کشد. ابراهیم بهترین مثال از شخصی است که […]

نان روزانه 21 نوامبر 2020،قلمرویی بدون تغییر

by admin

قلمرویی بدون تغییر بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم تفاوتی بین ایمان و دیدار وجود دارد. انسان های معمولی راه را می بینند و قدم بر می دارند و به حواس خود اطمینان می کنند و به آن چه حواس آن ها می گویند اعتماد دارند اما در زندگی مسیحی و روحانی […]

نان روزانه 20 نوامبر 2020،بی تزلزل

by admin

بی تزلزل بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم عبرانیان 3 : 1 ما را پند می دهد که اعترافی صحیح داشته باشیم و سپس در عبرانیان 4 : 14 به ما گفته می شود که اعتراف خود را استوار نگاه داریم. وقتی که کتاب مقدس عیسی را کاهن اعظم ما می خواند […]

نان روزانه 19 نوامبر 2020،اهمیت امید

by admin

اهمیت امید بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم اغلب مسیحیان موعظات بسیاری در مورد ایمان و محبت شنیده اند اما آنچه درباره امید شنیده اند بسیار اندک است. درست همانند شرایطی که من سال ها پیش داشتم و در آن موقع به شدت به کمک خداوند احتیاج داشتم. من پیغام های بسیاری […]

نان روزانه 18 نوامبر 2020،حیات در خون عیسی

by admin

حیات در خون عیسی بیائید به مکان اقدس وارد شویم زمانی که کاهن با بخور و خون وارد قدس الاقداس می شد او باید خون را هفت بار بر روی تخت رحمت می پاشید. قانونی که خداوند مقرر کرده بود بسیار خاص بود. نه شش بار و نه هشت بار بلکه هفت بار باید این […]

نان روزانه 17 نوامبر 2020،حیات در خون

by admin

حیات در خون بیائید به مکان اقدس وارد شویم کتاب لاویان در عهد عتیق دربارۀ قوانین مربوط به کاهنان قوم اسرائیل یعنی اسباط هارون سخن می گوید. خداوند می گوید ” زیرا حیات هر جاندار در خون اوست و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جان های شما کفاره کند […]

نان روزانه 16 نوامبر 2020،هفت بار

by admin

هفت بار بیائید به مکان اقدس وارد شویم عهد عتیق سایه ای از این حقیقت بود که عیسی چگونه باید بهای گناهان ما را پرداخت کند و به قربانی نهایی تبدیل شود. این سایه در قوانین روز کفاره دیده می شود که با جزئیات در کتاب لاویان باب 16 آمده است. کاهن اعظم فقط یک […]

نان روزانه 15 نوامبر 2020،شبیه شدن به عیسی

by admin

شبیه شدن به عیسی بیائید به مکان اقدس وارد شویم پولس به کلیسای افسس چنین می نویسد. ( به ما نیز چنین می نویسد ” اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود به ما حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده کرد. پس […]

4 نان روزانه 14 نوامبر 2020، شرط

by admin

4 شرط بیائید به مکان اقدس وارد شویم بر اساس عبرانیان 10 : 22 برای نزدیک شدن به تخت رحمت خداوند و قدس الاقداس باید 4 شرط لازم را داشته باشیم. اول باید با اخلاص قلبی بیائیم. دوم باید ایمان و اطمینان کامل داشته باشیم. سوم قلب مان از هر احساس تقصیر زدوده باشد و […]