حیات در خون عیسی
بیائید به مکان اقدس وارد شویم
زمانی که کاهن با بخور و خون وارد قدس الاقداس می شد او باید خون را هفت بار بر روی تخت رحمت می پاشید. قانونی که خداوند مقرر کرده بود بسیار خاص بود. نه شش بار و نه هشت بار بلکه هفت بار باید این کار انجام می شد. و سپس در اشعیا تصویری نبوتی از رنج های عیسی را مشاهده می کنیم. واضح ترین تصویری که در عهد عتیق از رنج های عیسی برای گناهان ما وجود دارد عبارتند از
" بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زور آوران تقسیم خواهد کرد . زیرا جان خویش را به کام مرگ ریخت . و از خطاکاران شمرده شد . " ( اشعیا 53 : 12
ما باید بدانیم همان واژه ای که در اشعیا 53 : 12 به " جان " ترجمه شده همان واژه ای است که در لاویان 17 :11 " حیات " ترجمه شده است. زیرا حیات [ جان ] [ هر انسانی ] در خون است . وقتی که عیسی کفاره گناهان ما را انجام داد او جان خود را به همراه خون خود ریخت. خون عیسی گرانبهاترین خون در دنیا است زیرا این خون جان و حیات خود خداوند یعنی خالق است. اگر تمام قسمت های پادشاهی شیطان را با هم جمع کنیم یک قطره از خون عیسی قدرتش بیشتر است. خون سرشار از حیات عیسی ،حیات خداوند یعنی خالق است. حیاتی که عظیم تر از کل کیهان و تمام موجوداتی است که تا به حال خلق شده اند. این حیات تنها از طریق خون عیسی جاری می شود. او با ریختن خون خود تبدیل به حیات دهنده ما شد. ما هرگز نباید از خون عیسی روی گردان باشیم. هیچ کفاره ای برای گناهان ما و هیچ منشأیی برای حیات ما وجود ندارد. یکی از مشکلات بزرگ ما برادران و خواهران این است که به اندازه کافی به خون عیسی توجه نمی کنیم
خداوندا از تو متشکرم که می توانم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شوم. اعلام می کنم که حیات تنها از طریق خون عیسی جاری می شود یعنی تنها منبع حیات. و من باید به آن مکان اقدس وارد شوم. آمین