پیروی از تعلیم خداوند
من دوست مسیح هستم
هنگامی که خداوند می خواست تعلیمی بدهد او شاگردان خود را بر اساس شخصیت شان بر می گزیند نه توانایی ذهنی شان.آن ها را نه بر اساس رشته تخصصی و یا جایگاه اجتماعی شان بلکه متناسب با وضعیت قلب شان انتخاب می کند و می بیند که آیا فرد فروتنانه خود را تسلیم او می کند و نسبت به او احترام قائل است یا خیر . علاوه بر آن خداوند برنامه ای درسی خود را نیز تنظیم می کند." او چنین افرادی را به راه برگزیده خود خواهد برد " (مزامیر12:25
غالباً راهی که خداوند بر می گزیند با راهی که خودمان برای خود بر خواهیم گزید متفاوت است. ممکن است ما بیشترگرایش به نبوت و مکاشفه داشته باشیم مسائلی که ظاهرا عمیق هستند در حالی که برنامه درسی خداوند ممکن است مربوط به این زمین و فروتنی باشد. مسائلی مانند خدمت، بهاء و وفاداری. پاداش الهی برای افرادی که خود را تسلیم روش های خداوند می کنند وجود دارد. " محرم اسرار خداوند ترستندگان اویند او عهد خویش را به ایشان می نمایید." ( مزامیر 14:25 ) در روابط انسانی غالباً ما اسرار خود را تنها به افرادی می گوییم که به آنها اعتماد داریم. به همین صورت زمانی که خداوند اسرار خود را با ما در میان می گذارد این به معنای آن است به ما اعتماد کرده است. اسرار او مانند مدرک فارغ التحصیلی از مدرسه خداوند است . این حقیقت به طوری زیبا در رابطۀ با شاگردانش دیده می شود.پس از آن که شاگردان 3 سال تعلیم سخت را پشت سر می گذارند عیسی به آنها چنین می گوید : " دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد بلکه شما را دوست خود می خوانم زیرا هر آنچه از پدر شنیدم شما را از آن آگاه ساخته ام . "( یوحنا 15:15
ابتدا خود عیسی با تسلیم شدن کامل به پدر از او می شنود و پس از آن عیسی هر آن چه که از پدر شنیده است را به آنهایی که تسلیم او هستند می گوید.این افراد باید همان گونه که عیسی خود را تسلیم پدر نموده خود را تسلیم او کرده باشند.خداوند هنوز هم شاگردان خود را بر اساس همین ملاک انتخاب می کند. هیچ کدام از شرایط و برنامه ای درسی اش تغییر نکرده است