Posts tagged with ‘بیاید به تخت فیض نزدیک شویم، تخت خداوند’

1 Item

نان روزانه 30 اکتبر 2016،محکومیت را دور بیاندازید

by admin

بیاید به تخت فیض نزدیک شویم مهم است که به تخت خداوند بدون حس محکومیت نزدیک شویم. به عبارت دیگر با جسارت ” اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم خداوندگار نمی شنید . ” ( مزامیر 66 : 18 ” اگر بدی را در قلب خود نگاه می داشتم ” این یعنی […]