Posts tagged with ‘کلام را بدانید،خون عیسی’

1 Item

نان روزانه 1 ژانویه 2020،کلام را بدانید

by admin

کلام را بدانید کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم خداوند مکاشفه جدیدی از کلام خود بر من آشکار نمود. باور دارم که او روش پیروزی بر شیطان را به ما آموزش می دهد. اکثر مسیحیان می دانند […]