اعتراف خود را تکرار کنید
شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است
اولین باری که این اعلام را بکنیم شیطان به ما می خندد اما ما باید اعتراف خود را ادامه دهیم. شیطان وسوسه کننده است و بسیار حساب شده عمل می کند. او هیچ زمانی را بیهوده صرف نمی کند و تا وقتی که ببیند شما واکنش مناسبی نشان نمی دهید به وسوسه نمودن ادامه خواهد داد. اما وقتی پاسخی منفی دریافت کند دیگر وقتی در آن زمینه صرف نخواهد کرد. پس ممکن است مثلاً ما در زمنیه خشم وسوسه شویم. باید این اعتراف را تکرار کنیم که خشم مصلوب شده و هیچ قوت و جایی در من ندارد. شیطان می گوید این حقیقت ندارد. این فقط چیزی است که برادر پرینس می گوید اما شما اعتراف خود را تکرار می کنید و پس از مدتی این اعتراف آنقدر در زندگی تان جسم خواهد پوشید که دیگر شیطان وقت و نیروی خود را برای وسوسه شما صرف نخواهد کرد. یکی از کارهایی که باید در این راستا انجام دهیم ساختن دیوارهای صحیح شخصیتی مان است . کلام خدا می گوید : ” آن که به نفس خود مسلط نباشد شهری بی حصار را ماند که بدان رخنه کرده باشند. ( امثال 25 : 28 ) امروزه در فرهنگ معاصر ما بسیاری از مردم به خاطر محیط های خانوادگی اشتباه، مواد مخدر و تاثیرات منفی دیگر با دیوارهای شکسته شده شخصیتی بزرگ می شوند. هر کسی که در زندگی خود اسیر مواد مخدر شود همانند شهری است که هیچ دیوار محافظی در اطراف آن وجود ندارد. ما این دیوارها را بوسیله قوی کردن اراده و دست یابی به حقوقی که از طریق صلیب برای ما تدارک دیده شده بنا می کنیم . ممکن است این فرآیند برای ما تجربه ای نا خوشایند و وحشتناک به نظر رسد. اما زمانی که شخصیتی محکم در انتهای دیوارهایی محکم در ما شکل گرفت متوجه نیکوئی آن خواهیم شد. عطایا موقتی هستند و متعلق به این زندگی فانی. اما شخصیت دائمی است و به همراه ما وارد ابدیت خواهد شد و خداوند بسیار بیش از عطایای ما به شخصیت مان اهمیت می دهد
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم اعلام می کنم عزم کرده ام که اراده ام را قوی کرده و به آن حقوقی که از طریق صلیب از آن من است دست یابم . این را بارها و بارها اعلام می کنم که شیطان هیچ جایی در من ندارد. هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد زیرا تمام ادعاهای او با خون عیسی تسویه شده است.آمین