خدا را در بدن خود جلال می دهم
بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است
” یا نمی‌دانید که بدن شما هیکل روح‌القدس است که در شما است که از خدا یافته‌اید و از آن خود نیستید؟ زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید ” ( اول قرنتیان 6 : 19 – 20
ما به روشهای مختلفی از بدن خود استفاده می کنیم یکی از فعالیت هایی که هر روزه برای جسم خود انجام می دهیم تغذیه آن است. یعنی خوردن و نوشیدن . پولس می گوید باید این کار را نیز به صورتی انجام دهیم که باعث جلال خداوند شود
” پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید “” ( اول قرنتیان 10 : 31
اما خوردن برای جلال خداوند به چه معنا است ؟ پاسخ به این سئوال را بر عهده شما می گذارم. برخی از افراد حتی نمی توانند تصور کنند که چگونه ممکن است از طریق خوردنشان باعث جلال نام خداوند شوند. اما خداوند می گوید که او خداوندی غیور است . (خروج 34 : 14 را مطالعه کنید . ) او می خواهد در هر زمینه از زندگی ما جلال یابد. مخصوصاً در فعالیت های ساده ای که روزانه بر زمین انجام می دهیم . اما اجازه دهید سئوال دیگری از شما بپرسم. آیا ممکن است با پرخوری باعث جلال خداوند شویم ؟ به هیچ وجه نمی توانم تصور کنم که پرخوری بتواند نام خدا را جلال دهد. زیرا پرخوری نوعی هوسرانی است. امثال 13 : 25 می گوید : ” پارسایان تا به سیری طعام خواهند خورد اما شکم شریران گرسنه می ماند . ” ما خوانده شده ایم که تا به سیری غذا بخوریم نه فراتر از آن. اگر فراتر از نیاز طبیعی بخوریم در آن صورت غذا خوردن تبدیل به شهوت و هوس رانی می شود
خداوندا تو را برای خون عیسی و کار روح القدس شکر می کنم . اعلام می کنم که جسم من متعلق به خداست و من تصمیم دارم که آن را به گونه ای که باعث جلال خدا شود به کار برم و این شامل آنچه می خورم و می نوشم نیز می شود . بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است .آمین