ابزاری در دست خداوند
من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم
کتاب مقدس به ما می گوید که خداوند در هیکل های ساخته شده توسط دست انسان ها ساکن نمی گردد. ( اعمال رسولان 48:7 را مطالعه کنید.) ما می توانیم کلیسا ها، کنیسه های وهیکل های مختلفی برای او بسازیم اگربخواهیم می توانیم این کار را انجام دهیم اما خداوند در آنها مسکن نمی گزیند. ما کاملا متعلق به او هستیم روح و نفس و جسم مان متعلق به اوست. خداوند علاقه ای خاص و هدفی مشخص برای بدن های ما دارد. بدن های ما باید هیکل روح القدس باشند. بدن های ما باید مکانی باشند برای این که روح القدس در آن ساکن شود.( اول قرنتیان 19:6 را مطالعه کنید.) تصمیم خداوند چنین بوده که در جسم فیزیکی آنانی که به او ایمان دارند ساکن شود بنابراین خداوند برای بدن ایمانداران نقشۀ خاصی دارد و آن این است که بدن هایمان باید مسکن روح القدس گردد. علاوه بر آن پولس درباره اعضای بدن ما چنین توضیح می دهد
” اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند خود را تسلیم خدا کنید . ” ( رومیان 13:6
اعضای مختلف بدن فیزیکی ما قرار است که سلاح های باشند در دست خداوند که بتواند از آنها استفاده کند. اعضای بدن ما متعلق به ما نیستند بلکه متعلق به خداوند هستند. ما باید جسم خود را تسلیم او کنیم. واضح است که خداوند می خواهد اسلحه های او در شرایط خوبی باشند نه ضعیف و شکسته. خداوند می خواهد که جسم ما سالم و اعضای بدن ما قوی، موثرو فعال باشد. زیرا ما اعضایی بدن مسیح هستیم. در واقع عیسی بدنی بر روی زمین به جز بدن های ما ندارد. بدن های ما ابزاری هستند در دست خداوند که او از آنها استفاده می کند تا بتواند اراده خود را بر زمین انجام دهد. من متقاعد شده ام که خداوند از ما این انتظار را دارد که بدن های خود را قوی و تا حد ممکن سالم نگاه داریم
خداوندا از تو متشکرم که مرا خریده ای. اعلام می کنم که اعضای بدن فیزیکی من ابزاری در دست خداوند هستند تا او بتواند از آنها استفاده کند. من اعضای بدن خود را تسلیم خداوند می کنم. زیرا من به بهایی خریده شده ام و متعلق به خداوند هستم. آمین