شفا و نجات
عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم
اکنون بیائید به قسمتهایی از کلام خداوند که در آن از واژه یونانی SOZO به معنای نجات استفاده شده نگاهی بیاندازیم.درانجیل مرقس نوشته شده که عیسی با مرد کوری به نام بارتیمائوس در راه اریحا ملاقات می کند. ( مرقس 10 : 46 – 52 را مطالعه کنید .) " عیسی از او پرسید: «چه می‌خواهی برایت بکنم؟» پاسخ داد: «استاد، می‌خواهم بینا شوم.» " ( مرقس 10 : 51 ) بارتیمائوس که مرد کوری بود یک خواسته بیشتر در ذهن خود نداشت و تمام آنچه که او می خواست این بود که بتواند ببیند و این کار برایش انجام شد. سپس عیسی به او می گوید به راه خود ادامه بده. ایمانت تو را شفا داد. وی فوراً شفای خود را دریافت کرد ، چشمانش بازشد و عیسی را دنبال نمود.ترجمه تحت الفظی یونانی واژه هایی که عیسی استفاده کرد چنین است : " ایمانت تو را نجات داد ." این همان نجات است
در لوقا 8 : 43 – 48 می خوانیم زنی که مشکل خونریزی داشت عیسی را دنبال کرده و به او نزدیک شد و ردایش را لمس کرد. او نمی خواست کسی متوجه این کارش شود. زیرا بر اساس قوانین یهود هر کسی که مشکل خونریزی داشته باشد ناپاک محسوب شده و اجازه ندارد کسی را لمس کند. این زن نیز خجالت زده بود. اما آنقدر مشتاق شفا یافتن بود که آن قانون را زیر پا گذاشت
" آن زن چون دید نمی‌تواند پنهان بماند، با ترس و لرز پیش آمد و به ‌پای او افتاد و در برابر همگان گفت که چرا او را لمس کرده و چگونه در‌دَم شفا یافته است عیسی به او گفت: «دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به‌ سلامت برو.» " ( لوقا 8 : 47 و 48
چقدر شگفت انگیز است شفای آن مرد کور و شفای آن زن از خونریزی هر دو بخشی از فرایند نجات آنها بود
خداوندم عیسی تو را برای کارت بر صلیب شکر می کنم زیر از همین طریق شفایی که بخشی از نجات من است را مهیا نمودی . اعلام می کنم که عیسی مجروح شد تا من شفا یابم. آمین