انتقالی پر ثمر
من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام
” چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است .” ( مزامیر 107 : 2
برخی از مردم ممکن است بدانند که از دست شیطان رهایی یافته اند و برخی هم ندانند. اما من به خوبی می دانم که قبل از آنکه عیسی وارد زندگیم گردد من کجا بودم و در این باره هیچ شکی ندارم. می دانم که بودن در دستان شیطان چه حسی دارد و هرگز نمی خواهم بار دیگر در دستان او قرار بگیرم. همچنین بنا بر آنچه در کلام آمده می دانم که خون عیسی مرا از چنگال شیطان بیرون آورده و در دستان شبان نیکو قرار داده است. عیسی درباره قوم خود چنین می گوید
” من به آنها حیات جاودان می بخشم و به یقین هرگز هلاک نخواهند شد . کسی آنها را از دست من نخواهد ربود . ” ( یوحنا 10 : 28
این همان انتقال از دستان شریر به دستان خداوند است. اما توجه کنید که این انتقال زمانی پر ثمر و مفید خواهد بود که ما یک کار مهم را انجام دهیم و آن این اســـــــت که فدیه او را اعلام کنیم : ” چنین می گویند فدیه شدگان خداوند . ” اگر شما فدیه شده اید آن را اعلام کنید. اگر آن را اعلام نکنید فدیه و نجات شما موثر نخواهد بود.شهادت و اعلام شما است که قوت خون عیسی و تاثیر آن را در زندگی تان افزایش می دهد
خداوندا تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم. اعلام می کنم که با خون او از دست دشمن به دستان خداوند منتقل گشته ام و من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام .آمی