هویت واقعی
من فرزند خداوند هستم
دلیل اینکه عیسی مسیح به زمین آمد این بود که ما را به سوی خداوند هدایت کند. اگر ما این مکاشفه را به خوبی درک نکنیم نمی توانیم هدف کامل و نهایی فدیه را درک کنیم. زمانی که ما به طور کامل این مکاشفه را درک کرده و با خداوند به عنوان پدرمان وارد رابطه ای مستقیم می شویم برکاتی به ما می دهد که بی ایمانان از آن بی بهره اند. سه نتیجه ای که در پی این مکاشفه و رابطه به وجود می آید عبارتند از: هویت ، احساس خود ارزشمندی و احساس امنیت. بی هویت یکی از مشکلات اصلی انسان های معاصر است. نکته جالبی که این حقیقت را تصدیق می کند موفقیت کتاب و برنامه تلویزیونی " ریشه ها " است. داستان از این قرار است که مردی به دنبال ریشه ها و اصل و نسب خود می گردد تا بتواند احساس قویتری داشته باشد. تمامی بشریت در این جستجو بسر می برند. مردان و زنان بسیاری سعی می کنند که بدانند از کجا آمده اند و چه کسی پیش از آنها وجود داشته است. چگونه زندگی آنها شروع شده و چه کسی هستند. کلام خداوند و همچنین روانشناسان دراین باره اتفاق نظر دارند. هیچ انسانی واقعاً نمی تواند پاسخ این سئوال را داشته باشد تا وقتی که بداند پدرش کیست. امروزه رابطه بین والدین و فرزندان بسیار بدتر از گذشته شده و بسیاری از روابط گسسته شده هستند و نتیجه آن بحران بی هویتی است. پاسخ مسیحیت به این بحران این است که مردان و زنان باید وارد رابطه ای شخصی با خداوند به عنوان پدر خود شده و از طریق عیسی مسیح این رابطه را بدست آورند. افرادی که واقعاً خداوند را به عنوان پدر خود می شناسند دیگر دچار بحران هویت نیستند .آن ها می دانند که چه کسی هستند. بله آنها فرزندان خداوند هستند. پدر آنها جهان را آفریده و آن ها را دوست دارد و به آنها اهمیت می دهد
خداوندم عیسی از تو متشکرم که مرا باز خریده و اعلام می کنم که از طریق عیسی با خدای پدر ارتباط دارم و می دانم که چه کسی هستم و اعلام می کنم که من فرزند خداوند هستم .آمین