اجتناب از شکرگزاری
بیائید شکر گزار باشیم
برخی از مردم نسبت به خداوند واقعا شکرگزارند اما هرگز زمانی را برای ابراز آن اختصاص نمی دهند. چه حسی داشتید اگر فرزندان شما هرگز به خاطر آنچه برایشان انجام داده بودید از شما تشکر نمی کردند؟ چه احساسی داشتید اگر آنها هرگز نمی گفتند متشکرم ! و تشکرات خودشان را ابراز نمی کردند؟ و می گفتند آنچه انجام داده ایم حق آن ها است و وظیفه ما؟ متاسفانه این رفتار بسیاری از فرزندان خداوند نسبت به اوست. این رفتار باعث خشنودی خداوند نمی شود. ما باید به خاطر آنچه خداوند برای ما انجام می دهد شکرگزار باشیم و زمانی را برای ابراز آن اختصاص دهیم. یکی از آیات مورد علاقه من در کتاب امثال وجود دارد که می گوید
” در همه راههای خود او را در نظر داشته باش و او طریق هایت را راست خواهد گردانید . ” ( امثال 3 : 6
بر اساس تجربه دریافته ام که اگر در هر مرحله از زندگی خداوند را در نظر داشته باشم می توانم مطمئن باشم که او مرا در مسیر درست هدایت خواهد کرد. ممکن است بپرسید چگونه می توانم خداوند را در نظر داشته باشم ؟ ساده ترین و بهترین روش شکرگزاری است. این که بگوئیم متشکرم خداوندا. به خاطر تمام آنچه برای ما انجام داده و به خاطر وفاداریت. در همان لحظه که برای وفاداری او تشکر می کنید درون خود اطمینانی مبنی بر اینکه او به وفادار بودن خود ادامه می دهد در شما ایجاد می شود. درست همانطور که در گذشته شما را کمک و هدایت نموده است در آینده نیز شما را هدایت خواهد کرد. اما کلید این اطمینان در نظر داشتن او با ابزار شکرگزاری است. زمانی که در آفریقای شرقی بودم دختر خوانده ای داشتم که در زبان آنها هیچ واژه یا عبارتی برای تشکر وجود نداشت. آیا می توانید تصور کنید که هرگز نتوانید بگوئید متشکرم؟ بعد ها متوجه شدم که مردم از کتاب مقدس آموخته اند که بگویند متشکرم ! این بخشی از فیض خداوند است
خداوندا به خاطر تمام آنچه برایم انجام داده ای تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که در تمام مراحل زندگیم باز ایستاده و خداوند را در نظر خواهم داشت و این کار را با شکرگزاری انجام خواهم داد. زیرا من باید شکرگزار باشم. آمین