حس ارزشمند بودن واقعی
من فرزند خداوند هستم
افراد بسیاری را خدمت کرده ام که از حقارت و حس کوچک پنداری خود رنج می بردند. این افراد عزت نفس بسیار پائینی داشتند و همین امر باعث می شد که مشکلات روحانی و عاطفی بسیاری در زندگی آنها وجود داشته باشد. اول یوحنا 3 :1 می گوید
" ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز هستیم! از همین‌روست که دنیا ما را نمی‌شناسد، چرا که او را نشناخت
وقتی کاملاً پذیرفتیم که فرزندان خداوند هستیم، فرزندانی که او قلباً آن ها را دوست دارد و به آن ها علاقمند است آنگاه حس خود ارزشمند وبدن ما تقویت می شود. وقتی بدانیم که برای او مهم هستیم و او مشتاق است با ما رابطه ای شخصی داشته باشد در آن زمان احساس ارزشمند بودن به طور واقعی و شگفت انگیزی در ما افزایش می یابد. یک بار در حال رفتن به جلسه بودم با خواهری برخورد کردم. چون ما در دو جهت مخالف حرکت می کردیم و سرعت ما هم زیاد بود. پس از آنکه به یکدیگر برخورد کردیم او خود را جمع و جور کرد و گفت : " آقای پرینس من دعا می کردم که اگر خداوند می خواهد از طریق شما با من سخن گوید ما یکدیگر را ملاقات کنیم ." به او گفتم باشه ما با هم ملاقات کردیم اما تنها دو دقیقه وقت دارم چون امروز سرم بسیار شلوغ است. او شروع به باز گو کردن مشکلش نمود و سپس من سخنان او را قطع کرده و گفتم: " ببخشید من فقط یک دقیقه بیشتر وقت ندارم اما فکر می کنم می دانم مشکل شما چیست. آیا می خواهید در این دعا با من متحد شوید ؟ " سپس دعا کردیم. این گونه دعا کردم پدر تو را شکر می کنم که تو پدر این خواهر هستی و او متعلق به تو است و او فرزند توست و از تو تشکرمی کنم که این خواهر را دوست داری و او برای تو مهم است چون او برای تو منحصر به فرد است. در دعا اشاره نمودم که او متعلق به بهترین خانواده بر زمین است. پس از یک ماه نامه ای از آن زن دریافت کردم که نوشته بود." فقط می خواستم به شما بگویم دقایقی که با هم دعا کردیم دیدگاه مرا کاملاً نسبت به زندگی تغییر داد و برای اولین بار واقعاً احساس می کنم که ارزشمند هستم
خداوند عیسی از تو به خاطر اینکه مرا فدیه کردی متشکرم و اعلام می کنم که رابطه شخصی من با خداوند است که حس خود ارزشمندی به من می دهد و اعلام می کنم که فرزند خداوند هستم . آمین