چشمۀ شفقت
همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است
در مزامیر 84 : 6 می خوانیم
“چون از وادی اشکها می گذرند آن را به چشمه ساران بدل می سازند و باران پاییزی نیز آن را به آبگیرها می پوشاند
بعد از 60 سال زندگی در ایمان و قدم زدن با خداوند و سخن گفتن به زبان ها تبدیلی را در خود شاهد هستم. چیزی کاملا جدید در درون من اتفاق افتاده است. چشمه ای جدید در درون من می جوشد. چشمه ای که سرچشمۀ آن شفقت است. برای مدتی طولانی با محبت خداوند آشنا هستم و همیشه خانواده ام را محبت می کنم. اما این چشمه شبیه هیچ چیزی که حالا تجربه کردم نیست. این چشمه منشا دیگری خارج از درک پرینس دارد. تازه می فهمم وقتی کتاب مقدس می گوید عیسی از روی شفقت کاری را انجام می دهد یعنی چه ؟ ( برای مثال متی 9 : 36 و مرقس 41:1 را مطالعه کنید. ) متوجه شده ام که خداوند شفقت خود را در من جاری ساخته و من چنین دعا کردم : ” خداوندا اجازه نده که این چشمه در من خشک و کم آب شود ” خود خداوند است که تصمیم می گیرد چه وقت باید این چشمه بجوشد و زمانی که چشمۀ شفقت در درون من می جوشد باعث جذب مردم می گردد. آنان نمی دانند چرا جذب من می شوند. آنان چیزی احساس می کنند که سالها انتظار آن را کشیده اند. ایمان دارم که خداوند منتظر است که ما یکدیگر را با محبت الهی محبت کنیم. خداوند کار دیگری نیز در من شروع کرده است. او در قلب من توجه ما فوق الطبیعی نسبت به یتیمان و بیوه زنان و فقیران و مظلومان قرار داده است . ممکن است ما دربارۀ ایمان یا عادل شمردگی سخن بگوییم اما اگر کاری برای مردمی که واقعا به ما نیاز دارند انجام ندهیم این واژه ها خالی و بی معنا خواهد بود. افراد بسیاری در اطراف ما وجود دارند که به ما نیازمندند. افرادی که نیاز به محبت ما دارند همه جا وجود دارند. این افراد تنها هستند هیچ کس به آنها اهمیت نمی دهد. آنها پاسخ های لازم برای سوالاتشان را ندارند و نا امید هستند. حتی برای یافتن چنین افرادی احتیاج نیست که از خانه تان زیاد دور شوید شفقت و مهربانی هدف خداوند برای ماست. این چیزی است که خداوند منتظر آن است تا جلالش را در ما مشاهده نماید
خداوندا از تو متشکرم که به من اهمیت می دهی. اشتیاق خود را برای داشتن چشمۀ شفقت خداوند اعلام می کنم تا این چشمه در من و از طریق من بجوشد و به سوی افراد نیازمند و ناامید بجوشد. همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. آمین