شفا برای همه
عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم
" هنگام غروب، بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او با کلام خود ارواح را از آنان به ‌در کرد و همۀ بیماران را شفا داد. بدین‌سان، پیشگویی اِشَعْیای نبی به حقیقت پیوست که: «او ضعف های ما را برگرفت و بیماری های ما را حمل کرد.» " ( متی 8 : 16 – 17
متی برای توصیف مشکلات جسمی از دو واژه ضعف و بیماری استفاده می کند. برای درک تفاوت میان این دو می توان ضعف را به عنوان ناتوانی تعریف کرد. یعنی مواردی که ما نسبت به آنها ناتوان هستیم و در وجودمان ضعف وجود دارد. مانند واکنش های آلرژیک و یا گزش زنبور. بیماری ها را می توانیم جزو مرض های واقعی جسمی بدانیم. بیماریهایی چون وبا و آنفلوانزا . متی چنین می نویسد خدماتی که عیسی برای شفای مردم انجام می دهد در واقع تحقق باب 53 کتاب اشعیای نبی است که عیسی همه مرض های ایشان را برداشت. چرا ؟ زیرا در محکمه ابدی خداوند او بیماری های ما را برداشته و دردهای ما را بر خود گرفته است. این خبری است بسیار نیکو و اگر کلیسا واقعا این امر را باور داشت در آن صورت برای او بشارت به امری بسیار ساده و مهمی تبدیل می شد. زمانی که به پاکستان مسافرت کردم خداوند نکات بسیاری را برایم مکاشفه نمود.98% جمعیت پاکستان مسلمان هستند. ما در جلسات خود 16000 شرکت کننده داشتیم بدون آنکه احتیاج به تبلیغ باشد چرا؟ زیرا ما برای بیماران دعا کرده بودیم و آنها شفا یافته بودند. نه اینکه تمام آنها شفا بیابند بلکه عده کمی از آنها شفا یافتند. کوران بینا شدند کران توانستند بشنوند و مفلوجان خرامان گشتند. هیچ مشکلی در این روش وجود ندارد این اولین روشی بود که خداوند برای جذب مردم بکار می برد
خداوندم عیسی از تو بخاطر کارت بر صلیب تشکر می کنم. اعلام می کنم که با قربانی عیسی شفای خداوند برای همه مهیا شده و این شفا شامل حال من نیز می شود زیرا عیسی مجروح شد تا من شفا بیابیم.آمین