آزاد ازخجالت
عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم
احساس خجالت، یک احساس منفی و آزار دهنده ای است که متاسفانه برخی از مسیحیان از آن رنج می برند. علت آن غالباً سو استفاده های جنسی و احساسی در دوره کودکی و تمسخر شدن در دوران مدرسه است. یک بار داستانی را از مدیر مدرسه ای شنیدم که دانش آموزی را انتخاب کرده و به او گفت که بایستد. سپس به هم کلاسی هایش گفت : " همه شما در امتحان قبول شده اید به جز او. " این نوجوان چه احساس دیگری به جز خجالت می توانست داشته باشد؟ تجربیاتی که سالیان قبل در زندگی ما رخ داده گاهاً به سختی فراموش می شود و اگر سال های بسیاری از آن تجربه گذشته باشد یافتن ریشه های آن دشوار تر می شود. آنچه اولین بار اتفاق افتاده احتمالاً آخرین چیزی است که شخص از آن آزاد می شود. احتمالاً بیشترین علل خجالت و شرمساری در جوامع غربی سو استفاده جنسی است. من با قربانیان بی شماری در این زمینه گفتگو داشته ام و آنها زمانی از این خجالت آزاد شدند که نزد صلیب آمدند. این پیام نبوتی توضیح می دهد که عیسی مسیح چه کاری برای ما انجام داد
" خداوندگار یهوه گوش مرا گشود و من سرکشی نکردم و روی بر نتافتم . پشت خود را به آنان سپردم که مرا زدند و رخسار خویش را به آنان که ریش مرا کندند آری از رسوایی و آب دهان روی خود را نپوشاندم." ( اشعیا 50 : 5- 6
مسیح گفت که " پشتم را به ضرب شلاق کسانی که مرا می زدند سپردم. او می توانست خود را نجات دهد. او می توانست لشکر فرشتگان را صدا کند تا او را نجات دهند اما این کار را نکرد. آن چیزی که عیسی از ضربات شلاق تحمل کرد فراتر از تصورات ماست. صحنه وحشتناکی بود. چونکه تکه های کوچک فلز برروی شلاق، وقتی که با بدن او تماس پیدا می کرد پوستش را می کند. این کاری بود که عیسی برای ما انجام داد. او صورت خود را از شرم شلاق پنهان نکرد. عیسی مسیح بر روی صلیب شرم و خجالت ما را متحمل شد
خداوندم عیسی مسیح برای کارت بر صلیب از تو متشکرم . اعلام می کنم که عیسی بر صلیب مرا از خجالت آزاد کرد . چونکه او شرم مرا متحمل شد تا بتوانم در جلال او سهیم گردم. آمین