پذیرش شفا
عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم
در سال 1943 من بیمار بودم و ماه ها در بیمارستان بستری شدم. خانمی از مؤسسه Salvation Army برای ملاقات من آمد و برایم دعا کرد. در آن زمان این کلام را از خداوند دریافت کردم. " به کاری که بر جلجتا صورت گرفت دقت کن و ببین که این کار از هر جهت کامل است . " از آن روز به بعد این جمله را مد نظر داشتم وسعی کردم آنرا در زندگیم بکار برم. می دانم که تنها گوشه ای از آنچه بر صلیب رخ داده برایم باز شده است اما می دانم که این کارِ کاملی است. از هر زاویه ای که به صلیب بنگری تمام و کمال است. هر گونه کمکی که ما احتیاج داشته باشیم به صورت عملی بر صلیب محقق شده است. ممکن است بگوئید این چیز ساده ای است اما چگونه می توانیم این شفا را برای خود بپذیریم ؟ زمانی که مردم در باره شفا فکر می کنند این فکر ایجاد می شود. " چگونه می توانم درک کنم که آیا این اراده خداوند است تا من شفا یابم یا خیر؟ " اگر ما فرزندان خداوند هستیم این سئوالِ اشتباهی است چون شفا نان فرزندان است. زیرا عیسی گفت : " نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن روا نیست. "( متی 15 : 26 ) زن سامری پاسخ صحیحی را برای این جمله عیسی داشت. آن زن واقعاٌ زن با ایمانی بود. فرزندان بسیاری وجود دارند که نان کامل در اختیار آنها قرار دارد اما هنوز بیمارند. ممکن است همه پدران این توانایی را نداشته باشند که برای خانواده خود بستنی یا استیک تهیه کنند ولی هر پدری این وظیفه را دارد تا برای فرزندان خود نان تهیه کند. پدر آسمانی نان فرزندان خود را بر میز قرار داده است نانی که به من و تو تعلق دارد. این سئوال را اینگونه باز کنم که چگونه می توانم شفایی که خداوند تدارک دیده است را در زندگیم بپذیرم و آنرا به کار گیرم ؟ برای یک ایماندار شفا و فدیه هرگز متعلق به آینده نیست. اکنون این سهم ما است که آن شفا را دریافت کنیم و ارث خود را از خداوند بپذیریم. تمامی این برکات برای ما در عهد جدید مهیا شده است. عهدی که در آن اراده خداوند توسط مرگ عیسی بر صلیب مهر و موم شده است
خداوندم عیسی از تو برای کارت بر صلیب تشکر می کنم. اعلام می کنم که می خواهم کار کامل عیسی در جلجتا را بر زندگی خود بپذیرم . زیرا عیسی مجروح شد تا من شفا بیایم . آمین