اهمیت عشأ
من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ .
به این نکته اشاره کردیم که حیات هر فرد در خون است ( لاویان 17 : 11 ) اگر بخواهیم حیات روحانی داشته باشیم باید خون او در بدن ما جریان داشته باشد. ما این کار را با شرکت در عشا و همچنین کلام شهادت خود انجام می دهیم. شرکت در مراسم عشا برای من بسیار مهم است. پولس در اول قرنتیان 11 : 25 سخنان عیسی را نقل قول می کند و می گوید : ” به همین‌سان، پس از شام، جام را گرفت و فرمود: این جام، عهد جدید است در خون من. هر بار که از آن می‌نوشید، به‌یاد من چنین کنید. ” بسیاری از کلیساها فکر می کنند در این جمله چنین گفته شده که ” به ندرت این کار را انجام دهید ” برخی از زیباترین و بهترین جلساتی که شرکت کرده ام جلسات عبادتی بودند که در آن شام خداوند بوده و حقیقت موجود این آئین ، باعث زیبایی این جلسات می گردد. من و همسرم روت به این نتیجه رسیدیم که آنطوری که کلام می گوید در شام خداوند شرکت نمی کنیم. بنابراین به عنوان کاهن خانه تصمیم گرفتم که هر روز صبح در زمان رازگاهان عشا داشته باشیم. نمی گویم که هر خانواده مسیحی باید این کار را انجام دهد اما خدا را شکر می کنم که ما این کار را کردیم و اگر یک روز آنرا حذف می کردیم احساس می کردیم چیزی در زندگی مان کم شده است. هر روز زمانی که در عشا شرکت می کردیم چنین می گفتیم : ” خداوندا نان را به عنوان بدن تو و شراب را به عنوان خون تو دریافت می کنیم . ” این مراسم را به صورت ساده و خاص انجام می دادیم و می گفتیم : ” خداوندا این کار را به یاد گاری تو انجام می دهیم و مرگ تو را بر صلیب تا زمان بازگشت تو اعلام می کنیم .” در شام خداوند هیچ گذشته ای جز صلیب و هیچ آینده ای جز بازگشت خداوند وجود ندارد. این کار را به یادگاری مسیح تا بازگشتش انجام می دهیم. آیا واقعاً از حیاتی که در آن خون موجود است بهره مند هستیم یا خیر؟
خداوندا به خاطر خون بره از تو متشکرم. من با شرکت در عشا از حیاتی که در خون مسیح وجود داشت بهره مند گشته ام و اعلام می کنم که با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ.آمین