خشنودی پدر
من فرزند خداوند هستم
در فیلیپیان 2 :3 پولس به ما هشدار می دهد که : " هیچ کاری را از سَرِ جاهطلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. " یکی از مشکلات دائمی و شایعی که در کلیساها مشاهده کردم و متأسفانه بین خادمین نیز وجود دارد تکبر، رقابت و مقایسه است. از آنجا که نمی خواهم طوری به نظر برسد که من نسبت به دیگران قضاوت می کنم اجازه دهید این حقیقت را نیز اضافه کنم که من در خود نیز این رقابت و جاه طلبی را در می دیدم . غالبا ما امنیت را با موفقیت یکی می دانیم که این اشتباه است. ما فکر می کنم که اگر من بزرگترین کلیسا را داشته باشم و یا بزرگترین جلسات را برگزار نمایم و یا بیشترین نام ها را در لیست ایمیلم داشته باشم دارای امنیت خواهم بود. اما این فریبی بیش نیست. واقعیت امر این است که ما هر چه بیشتر بر مورد موفقیت شخصی خود متمرکز می شویم کمتر احساس امنیت می کنیم. ما دائما احساس خطر می کنیم که نکند شخص دیگری کلیسای بزرگتر یا جلسه ای بزرگتر یا لیست بلند تری از اسامی من داشته باشد. من اصول کامل خدمت را در آنچه عیسی گفت یافته ام
" و او که مرا فرستاد، با من است. او مرا تنها نگذاشته، زیرا من همواره آنچه را که مایۀ خشنودی اوست، انجام میدهم.» " ( یوحنا 8 : 29
دیگر جاه طلبی شخصی انگیزه خدمت من نیست. من انگیزه های شیرین تر و خالص تری کشف نموده ام و آن انگیزه این است که به سادگی بیاندیشم که چه نکته ای باعث می شود پدر من خشنود گردد. من خود را تمرین می دهم که در هر شرایط و تصمیمی یک سئوال از خود بپرسم که چگونه می توانم باعث خشنودی پدرم شوم؟ زمانی که نا امید و شکست خورده ام سعی می کنم تمرکز خود را از راه حل بر داشته و تنها به این چیز بیاندیشم که چه چیزی پدر مرا خشنود می کند آنرا انجام دهم. ما به عنوان خادمین مسیح با هم رقابت نخواهیم کرد اگر تنها هدف و انگیزه ما این باشد که پدر خود را خشنود سازیم. زمانی که این اشتیاق در ما وجود داشته باشد هماهنگی و توجه متقابل جای جاه طلبی و تکبر را خواهد گرفت
خداوندم عیسی از تو متشکرم که مرا باز خریدی. اعلام می کنم که انگیزه من در زندگی این است که پدر خود را خشنود سازم زیرا من فرزند خداوند هستم .آمین