تقدیم جان خود
من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ
برای اینکه به طور کامل از تمام برکاتی که در خون عیسی نهفته است بهره مند شویم باید بدانیم چگونه آن را در زندگی مان به کار بریم. آیه امروز و اعتراف ما برای این هفته در ارتباط با نبرد آخر الزمانی عظیمی است که هم در آسمان و هم بر زمین به وقوع خواهد پیوست. این نبرد بین فرشتگاه خداوند و شیطان و قوم خداوند به وقوع خواهد پیوست. این جمله توسط فرشته خداوند گفته می شود
" آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده‌اند. زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی تا به مرگ. ( مکاشفه 12 :11
" آنها " افرادی مانند من وشما هستند یعنی ایمانداران به عیسی. " او " به شیطان اشاره دارد. این نبردی رودرو بین ما و شیطان است. این آیه به ما می گوید که چگونه ایمانداران بر او پیروز شدند. در ادامه این آیه به ما می گوید که این ایمانداران افرادی تسلیم شده و متعهدی بودند. ایماندار تسلیم به خداوند، ایمانداری است که شیطان از او می ترسد. زمانی که در این آیه گفته می شود " آنان جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ " این بدان معنا است که زنده ماندن اولین الویت آنها نیست. الویت آنها این بود که به خداوند وفادار بمانند و اراده خدا را انجام دهند. زمانی که درباره سربازان ارتش خداوند سخن می گوئیم بسیاری از ما برداشتی احساسی داریم. زمانی که در ارتش انگلستان بودم از افسر ارشد خود ضمانت نامه ای مبنی بر اینکه زنده باز خواهم گشت دریافت نکردم. هر سربازی می داند که ممکن است در حین خدمت کشته شود و خدمت ممکن است به قیمت از دست دادن جانش تمام شود. در ارتش خداوند نیز این گونه است. هیچ تضمینی وجود ندارد که جان ما محفوظ خواهند ماند. افرادی که شیطان از آن ها می ترسد آنانی هستند که از فدا کردن جانشان نمی ترسند. به هر حال زندگی بر زمین در مقایسه با حیات ابدی مان در آسمان بسیار کوتاه و گذرا است
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم. اعلام می کنم که زنده ماندن اولین الویت من نیست و همچنین با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ.آمین