خانه واقعی ما
من فرزند خداوند هستم
یکبار زمانی که واقعاً در مورد شرایط روحانی خود نگران بودم از خداوند خواستم که آسمان را برای من واقعی تر بسازد. ایمان دارم که آسمان خانه حقیقی همه فرزندان پدراست. هرگز کودکی را ندیدیم که خانه خود را نشناسد. یک کودک ممکن است خیابان و کوچه را به خوبی نشناسد اما خانه خود را به خوبی می شناسد
به نظر من یکی از علائمی که نشان می دهد ما فرزندان خدا هستیم این است که وقتی به آسمان می اندیشیم احساس کنیم که آنجا خانه اصلی ماست. این دنیا زیبا است. این زندگی هیجان انگیزاست. اما این دنیا مکان سکونت ابدی ما نیست. مقدسین بزرگ خداوند به آینده می نگریستند به جایی که خارج از زمان و در ابدیت بود و آن ها ذره ای از آن چیزی که در آینده خواهد آمد را داشتند. مرگ فیزیکی برای آنها مانند انتقال به مکانی مبهم نبود. آنها مکاشفه ای واضح در مورد آنچه انتظارشان را می کشد، داشتند. من مشتاق دیدن هیکل هستم. من مشتاق ملاقات با فرشتگان هستم. من مشتاقم که آن چهار حیوان را ببینم. چیزهای بسیاری وجود دارد که من مشتاق دیدنشان هستم. به نظر من دریایی که در کلام گفته می شود باید بسیار زیبا و هیجان انگیز باشد. ( برای مثال مکاشفه 3 : 5 و 4 : 6 - 8 و 7 : 15 را مطالعه کنید. ) هیچ لحظۀ کسل کننده ای در آسمان وجود نخواهد داشت
خداوندم عیسی از تو به خاطر اینکه مرا فدیه داده ای متشکرم. اعلام می کنم که آسمان خانه همه فرزندان خداوند است و من نیز جزو این فرزندان هستم. من فرزند خداوند هستم . آمین