غُسل و احیا بوسیله روح القدس
بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است
فرآیند نجات و تولد تازه شامل غسل و نو شدن است
” ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید به غسل تولد تاره و نو شدنی که از روح القدس است . ” ( تیتوس 3 : 5
بیائید به این موضوع نگاهی اجمالی بیاندازیم. از غسل و شستن و پاک شدن شروع می کنیم. گناه باعث ناپاکی می گردد. ما از درون ناپاک و کثیف هستیم و احتیاج به پاک شدن داریم. اما چگونه می توانیم آن پاکی را بدست آوریم؟ تنها خون عیسی مسیح است که می تواند گناه ما را پاک سازد. ” ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او که امین و عادل است گناهان ما را بیامرزد و از هر ناراستی پاک می سازد. ” ( اول یوحنا 1 : 9 ) خداوند نه تنها گذشته ما را می بخشد بلکه ما را از تمام ناپاکی ها پاک می سازد. در همین باب یوحنا می گوید که این خون عیسی پسر خدا است که ما را پاک می سازد. ( آیه 7 را مطالعه کنید.) مرحله دوم این فرآیند نو شدن یا تولد تازه است . عیسی به نیقودموس گفت : ” عیسی در پاسخ گفت : آمین آمین به تو می گویم تا کسی از نو زاده نشود نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند . ” ( یوحنا 3 : 3 ) این تولدی است که از خداوند و از بالا می آید. کمی جلو تر می گوید : ” آنچه از بشر خاکی زاده شود بشری است اما آنچه از روح زاده شود روحانی است. ” ( یوحنا 3 : 6 ) زمانی که از مادران خود زاده شدیم این تولد فیزیکی و جسمانی ما بود. این نوع تولد باعث نجات ما نمی شود. ما باید حیاتی کاملاً تازه در وجود خود تجربه کنیم که از آسمان و از طریق روح القدس در ما ایجاد می شود. این همان نو شدن یا تولد تازه است
خداوندا تو را به خاطر خون عیسی و عمل روح القدس شکر می کنم . اعلام می کنم که عیسی مسیح مرا توسط خون خود از گناه پاک می کند و من نو شده و تولدی تازه را تجربه می کنم . حیاتی کاملاً تازه در من بواسطه روح خداوند آغاز شده است و بدن من هیکل روح القدس گشته که با خون عیسی فدیه شده و پاک گشته است. آمین