اعتراف ایمان
من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ
خداوند بر من آشکار ساخته که اگر مسیحیان به گذشته خود نگاه کنند خواهند دید که اعلام های منفی بسیاری بر زندگی خود نموده اند. ممکن است در مورد آنچه نتوانسته اید انجام دهید یا در مورد شکست ها و نا امیدی های خود سخن گفته باشید. اما می دانید اعترافات ما آینده ما را رقم می زنند. موسی دوازده جاسوس به سرزمین موعود می فرستد. از میان آنها دو نفر با اعترافات مثبت بازگشته و ده نفر با اعترافات منفی . اکثر اسرائیلی ها اعترافات منفی را قبول کردند و پذیرفتند که ما نمی توانیم. اما آن دو نفر می گفتند که ما می توانیم. قوم اسرائیل سرنوشت خود را بوسیله اعترافات شان رقم زدند. آنانی که گفتند : " ما نمی توانیم " واقعاً هم نتوانستند و آنانی که گفتند ما می توانیم موفق شدند. ممکن است شما سخنانی منفی بر زبان آورده باشید که باعث جلال خداوند نبوده است سخنانی در مورد نا امیدی ها و سرخوردگی هایتان. بدانید این اعترافات نهایتاً شما را به ناتوانی می رساند.اگر ما اعتراف کنیم که شکست می خوریم سهم ما همان خواهد شد. اما اگر ما اعتراف مثبت ایمان خود را بلند کنیم خداوند سهم و نصیب ما خواهد شد. کاری که باید بکنید این است : نزد خداوند اعتراف کنید و بگوئید : " خداوندا متاسفم. مرا ببخش که با بی ایمانی و افکار منفی دستان تو را در زندگی ام بسته ام و آنچه می توانستی در زندگی ام انجام دهی را محدود ساخته ام. کلام خدا می گوید
" حیات ظاهر شد؛ ما آن را دیده‌ایم و بر آن شهادت می‌دهیم. ما حیات جاویدان را به شما اعلام می‌کنیم، که با پدر بود و بر ما ظاهر شد." ( اول یوحنا 1 : 9
زمانی که شما اعترافات منفی را رد می کنید از آن دره تاریک تنهایی بیرون می آئید. بگذارید اعتراف شما این باشد: " قوت هر کار را دارم در مسیح که من را تقویت می بخشد. " ترجمه تحت الفظی فیلیپیان 4 : 13
خداوندا به خاطر خون بره تو را شکرمی کنم . اعلام می کنم قوت انجام هر کاری را دارم درمسیح که من را تقویت می بخشد و با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ.آمین