ملاک خداوند برای دوستی
من دوست مسیح هستم
متأسفانه در دنیای امروز واژه دوست ارزش خود را از دست داده و دوستی تبدیل به مفهومی بی ارزش گشته است. اما می خواهم بدانید که ملاک خداوند برای دوستی تغییر نکرده است. برای خداوند دوستی بر اساس عهدی است که بین دو نفر بسته می شود. از طریق عهد و پیمان بود که ابراهیم دوست خداوند شد. در عهد جدید عیسی می خواهد ما را وارد همان رابطه با خداوند نماید. رابطه ای دوستانه با خدای پدر. همان رابطه ای که ابراهیم در عهد عتیق با خداوند داشت. در یوحنا 15 : 15 عیسی به شاگردان خود گفت
" دیگر شما را بنده نمیخوانم، زیرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد. بلکه شما را دوست خود میخوانم، زیرا هر آنچه از پدر شنیدهام، شما را از آن آگاه ساختهام. " ( یوحنا 15 : 15
این ارتقای درجه یک برده به یک دوست است. اما باید بدانیم همانطور که برای ابراهیم دوستی مفهومی بی ارزش نبود برای ما نیز نباید فاقد ارزش باشد. دوست بودن با عیسی بهایی دارد. برای ما دوستی با عیسی همانند آن چیزی است که برای ابراهیم بود. تعهدی که بر اساس عهد است. زمانی که موعد آن رسید که عیسی باید جانش را فدا سازد چنین گفت: " محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. " ( یوحنا 15 : 13 ) اما به خاطر داشته باشید اگر قرار است دوست عیسی باشیم باید جان خود را برای او تسلیم کنیم. این تعهدی است دو طرفه
خداوندم عیسی از تو متشکرم که مرا فدیه دادی. اعلام می کنم ازآنجا که عیسی زندگی خود را برای من فدا ساخت من نیز زندگی خود را به او تسلیم می کنم. چون من دوست مسیح هستم . آمین