هدایت توسط روح
من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای " ابا - پدر " سر می دهم
تعلیم رایجی وجود دارد که می گوید برای اینکه فرزندان خداوند بگردیم باید افراد مذهبی باشیم. پولس در باب 8 کتاب رومیان با این نظریه مخالفت می کند. او می نویسد : تمام افرادی که به طور معمول توسط روح القدس هدایت می شوند آنها حقیقتا فرزندان خداوند هستند. از طرفی اگر شما هم اکنون فردی کامل باشید احتیاج ندارید که روح القدس شما را هدایت کند و در واقع زمانی به روح القدس احتیاج دارید که در حال کامل شدن هستید. روش زندگی پسران و دختران خداوند این است که آنها باید دائما از روح القدس پر شوند. همانطور که عیسی گفت
" گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند . من آنها را می شناسم و آنها از پی من می آیند ." یوحنا 27:10
منظور عیسی از شنیدن این بود که آنها دائما می شنوند و دائما دنبال می کنند. این فرایندی نیست که تغییر کند یا هفته ای یک بار اتفاق بیفتد. بلکه این رابطه ای است دائمی و مستمر. او در رومیان 15:8 چنین ادامه ادامه می دهد
"چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم ابا پدر
روح بردگی همان شریعت است. اما به جای اسیر شدن توسط شریعت شما باید روح خداوند را دریافت کنید که به شما این تضمین را می دهد که فرزند خدا هستید. به عنوان فرزند خداوند شما تمامی حقوق وراثت را دارید. پولس به ما تضمین می دهد. آیات 16الی 17 از باب 8 رومیان چنین می گوید : "و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود " ضمانت فرزند خدا بودن در هنگام تعمید روح القدس دریافت می کنید. روح القدس می آید تا به شما این تضمین را بدهد که شما فرزند خدا هستید و اینکه شما از حقوق قانونی برای دریافت وراثت برخوردارید. شما نه تنها تولد یافته اید بلکه برگزیده شده اید و در این متن ارتباط میان برگزیدگی و وراثت به طور کامل مشخص است
پدر جان از تو متشکرم که من فرزند تو هستم. اعلام می کنم که من فرزند خداوند هستم و وارث با تمامی حقوق قانونیش. من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او فریاد می زنم " ابا ، یعنی پدر". آمین