مشخصه های بارز یک لعنت
عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم
7 علامت رایج لعنت ها را برای شما توضیح می دهم. لعنت ها نه تنها می توانند بر افراد تاثیر بگذارند بلکه می توانند خانواده ها یا جوامع بزرگتر را مبتلا سازند. بر طبق کلام یکی از مهمترین خصوصیات لعنت ها و برکات این است که می توانند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند مگر آنکه اتفاقی بیافتد و این زنجیره گسسته شود. با افرادی سر و کار داشته ام که مشکلات آنها به صدها سال قبل به تاریخچه خانوادگی آنها باز می گشت. بر اساس مشاهدات شخصی در اینجا به 7 مشخصه اشاره خواهم کرد که این مشخصه ها معمولاً می تواند نمایانگر وجود لعنتی در زندگی شما یا خانواده تان باشد. اگر تنها یکی از این علایم در زندگی شما وجود دارد به طور قطع نمی توانم بگویم که این یک لعنت است اما اگر علایم بیشتری در زندگی شما وجود دارد یعنی اینکه جوانب مختلف زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهند و در نسل های مختلف تکرار می شوند شما تقریبا می توانید مطمئن باشید که لعنتی در کار است. این مشخصه ها عبارتند از
1 – اختلالات روانی و عاطفی 2 – بیماریهای مزمن و تکرار شونده به خصوص اگر این بیماریها ارثی باشند. 3 – سقط جنین های مکرر و مشکلات مربوط به زنان 4- طلاق و در گیریی های خانوادگی. مخصوصاً اگر در نسل های قبلی وجود دارد. 5 – مشکلات مالی اگر این مشکلات دائمی هستند. 6 – اگر دائماً برای تان حوادث غیر مترقبه روی می دهد. 7 – وجود خودکشی و مرگهای غیر عادی در سابقه خانوادگی
ما خود مشکل را نمی خواهیم بررسی کنیم ، اما راه حل رهایی از آن را برای شما به طور قطع بازگو می کنیم. عیسی لعنت شد تا ما بتوانیم از برکات بهره مند شویم
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که مرگ عیسی راه حل هر لعنت در زندگی من است. زیرا عیسی لعنت شد تا من بتوانم از برکات بهره مند گردم. آمین