خون عیسی را به کار گیرید
کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم
زمانی که به این اعتراف نگاه می کنیم متوجه می شویم که خون عیسی قادر است برای ما چه کاری انجام دهد. سپس باید آن حقیقت را از ” بانک خون ” ( کلام خدا ) برداشته و به زندگی خود تزریق کنیم. نمونه ای از عملکرد خون را می توان در مراسم عید فصح مشاهده کرد یعنی زمانی که خداوند رهایی و نجات را برای قوم اسرائیل مهیا کرد. ( خروج 12 : 21 – 27 را مطالعه کنید. ) پدر هر خانواده باید بره ای را سر می برید ( قربانی ) و خون آن را در تشتی می ریخت و این عمل نمایانگر مسئولیت مهمی بود که پدران به عنوان کاهنان در خانواده خود بر عهده داشتند
با این حال وقتی خون در تشت ریخته می شد آن خانواده محافظت نمی شد بلکه این خون باید از تشت به محل سکونت آن خانواده منتقل می شد. برای انجام این کار تنها یک ابزار وجود داشت و آن هم گیاهی بنام زوفا بود. زوفا گیاهی شناخته شده در خاورمیانه است و در همه جا می روید. بنابراین آنان باید یک دسته زوفا را برداشته و آن را در خون فرو می بردند و بر سر در و قائمه درِ محل سکونت خود می مالیدند. اما هرگز آن را بر آستان در نمی پاشیدند چون هرگز نباید کسی آن خون را لگدمال می کرد. زمانی که این کار انجام می شد فرشته مرگ نمی توانست وارد آن منزل شود و تنها آن اسرائیلی هایی محافظت می شدند که در منزل خود و پشت آن خون قرار داشتند. آن شب این خانه ها تنها مکان های امن در مصر بود
ای خداوند به خاطر خون گرانبهای عیسی متشکرم. اعلام می کنم که با ایمان و اعلام خون عیسی بر خود و خانواده ام از هر هلاکت و فاجعه ای در امان هستیم کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برای من انجام دهد را ،به ضد شیطان ، بر زندگی خود اعلام می کنم. آمین