مجدداً اعلام کنید
شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است
زمانی که برای اولین بار شروع به چنین اعلام هایی نمودم را به یاد می آورم. چنین فکر می کردم که دفعه بعد شیطان به کدام قسمت از زندگی من ضربه خواهد زد. افرادی را می شناسم که از ترس اینکه مبادا شیطان به آنها ضربه بزند این اعلام ها را در زندگی خود نمی کنند. اما این تنها فریبی است که شیطان در ذهن من ایجاد کرده بود. به یاد داشته باشید این روشی است که بوسیله آن شما از دسترس او خارج می شوید. با کلام شهادت شما و اعلام تان است که از مزایای خون عیسی بهره مند می شوید. اولین باری که شما این اعلام را بکنید تمام جهنم خواهد لرزید . بنابراین خداوند را پرستش کنید و این اعلام را بارها تکرار کنید. کلام خدا چنین می گوید : ” پس چون کاهن اعظمی والامقام داریم که از آسمانها در گذشته است یعنی عیسی مسیح پسر خدا بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم . ” ( عبرانیان 4 :14 ) پس زمانی که شرایط دشوار شود کلام خدا ما را این چنین تشویق می کند
” بیائید بی تزلزل امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم زیرا وعده دهنده امین است . ” ( عبرانیان 10 :23
به اعلام کردن ادامه دهید. این اعلام ها به احساسات شما بستگی ندارد. به شرایط شما، نشانه ها و موقعیت شما نیز بستگی ندارد. این اعلام ها به اندازه کلام خداوند حقیقی هستند. کلام خداوند جاودانه در آسمانها استوار است. ( مزامیر 119 : 89 را مطالعه کنید. ) شیطان هیچ جایی در ما ندارد. هیچ قوتی بر ما ندارد و هیچ ادعای قانونی نمی تواند برما وارد کند
خداوندا تو را برای خون عیسی شکر می کنم . شیطان هیچ جایی در من ندارد. هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد زیرا تمام ادعاهای او با خون عیسی تسویه شده است. آمین