جلالی که برای ما مقرر شده است
عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم
" زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. و آنان را که از پیش معین فرمود، همچنین فراخواند؛ و آنان را که فرا خواند، همچنین پارسا شمرد؛ و آنان را که پارسا شمرد، همچنین جلال بخشید. در برابر همۀ اینها چه می‌توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ او که از پسر خود دریغ نکرد، بلکه او را در راه همۀ ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ " ( رومیان 8 : 29 – 32
زمانی که ما در مرگ عیسی شریک می شویم وارث نعمات فراوان او نیز می گردیم. ما وارثین خداوند و هم ارث با عیسی مسیح می گردیم. اما در این بین فرایندی پنج مرحله ای وجود دارد. پنج مرحله ای که پولس رسول در این باره ذکر می کند همگی مربوط به زمان گذشته هستند. دو مرحله اول پیش از شروع زمان درازل اتفاق افتاده اند .خداوند ما را از پیش شناخت و ما را از پیش معین فرمود. سپس خداوند ما را از طریق موعظه انجیل فرا خواند. زمانی که ما به این خواندگی پاسخ مثبت دادیم او ما را پارسا شمرد. اما او به این مراحل اکتفا نکرد. او همچنین به ما جلال بخشید. او ما را فرا خواند، بلند نمود تا در آسمان به عنوان پادشاهان و کاهنان شریک جلال او باشیم. افعال این جملات مربوط به زمان گذشته است
" پس چون با مسیح برخیزانیده شدهاید، به آنچه در بالاست دل ببندید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است.زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. " (کولسیان 3 : 1-4
ما هم اکنون شریک جلال مسیح هستیم اما این جلال در دنیای روحانی است و نمی توان آنرا دید یعنی آنجا که عیسی است ما نیز آنجا هستیم
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که خداوند از پیش مرا شناخته و فراخوانده و پارسا شمرده و جلال بخشیده است. زیرا عیسی شرم مرا متحمل شد تا بتوانم در جلال او سهیم باشم. آمین