رد شدن او و پذیرفته شدن ما
بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم
در باب 16 کتاب لاویان دربارۀ روز کفاره و بزی می خوانیم که بر آن قرعه می انداختند. در آن روز دو بز انتخاب می شدند. یک بز باید به عنوان قربانی گناه کشته می شد و بز دیگر که عزازیل نام داشت باید در بیابان رها می شد. عزازیل را در سرزمین های خالی از سکنه رها می کردند تا آنجا نا امیدانه و سرگردان بماند و از تشنگی بمیرد. این بز هر گز باز نمی گشت. بز عزازیل روز کفاره ، تمثیلی از عیسی است. او از حضور خداوند قادر مطلق طرد شد و هر دو بز به صورت سمبلیک به عیسی اشاره می کنند. عیسی هم به عنوان قربانی گناه بر صلیب مرد و هم به عنوان عزازیل از حضور خداوند طرد شد و طرد شدگی ما را بر خود گرفت. نقطه مقابل رد شدن پذیرفته شدن است. به این نکته در افسسیان 1 : 6 اشاره شده است
” تا بدین وسیله فیض پر جلال او ستوده شود فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است
همه ما باید درک کنیم که پذیرفته شده هستیم. یکی دیگر از مشکلاتی که مردم در آمریکای مدرن به آن مبتلاً هستند احساس طرد شدگی است. می توانم به شما قطعا بگویم که در هر فرهنگی افراد بسیاری وجود دارند که با احساس طرد شدگی دست و پنجه نرم می کنند. در بسیاری از این موارد این احساس به خاطر والدین آنها بوجود آمده است. زمانی که بزرگ می شدند هرگز نتوانستند مطمئن باشند که والدین شان واقعاً آنها را می خواهند. بسیاری از آن ها هنوز هم نمی دانند که باید حس پذیرفته شدن داشته باشند. آنها مسیر زندگی خود را با احساس طرد شدگی ، غم و ناتوانی در ایجاد ارتباط پشت سر گذاشتند. آن ها نتوانستند محبت نشان دهند زیرا هرگز محبتی را تجربه نکردند. از روی تجربه آموخته ام که یکی از کلید های مهم در کمک به چنین افرادی این است که بدانند قویاً توسط خداوند پذیرفته شده هستند. زمانی که به آن ها این اعتماد را می دهیم که خود خداوند هم درد طرد شدگی را تجربه کرده و با آن آشنا است آن ها می توانند آزاد شوند. هیچکس به اندازه عیسی در زمان جان دادن بر صلیب به خاطر گناهان ما طرد شده نبود
خداوندا تو را شکر می کنم که مرا فرا می خوانی که به این دنیا پشت کنم. اعلان می کنم که به خاطر آنکه عیسی از حضور خداوند قادر مطلق طرد شد من در آن محبوب پذیرفته شده هستم. من باید نزد او خارج از اردوگاه بروم. آمین