اکنون و اینجا پاک شوید
خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد
شهادت و اعلام شخصی من درباره جمله بالا این است : اکنون در حالی که در نــــــــور راه می روم ، خون عیسی مرا از تمام گناهانم پاک می سازد و این واقعه به طور مستمر رخ می دهد. به این خاطر از عبارت ” مرا پاک می سازد ” استفاده می کنم زیرا به کاری که هم اکنون و در اینجا انجام می شود اشاره می کند و نمی خواهم به خاطر تعمیم دادن این نکته عبارت مبهمی به کار برده باشم. برای من کار پاک شدن از گناهان همواره و در زمان حال و اینجا رخ می دهد که این کار به طور مستمر حتی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. زبان سواحیلی که در شرق آفریقا به آن سخن می گویند برای چنین افعالی زمان خاصی دارند که می توانید وقایع کامل و دائمی را با آن توصیف کنید. در این زبان سرود معروفی که درباره خون عیسی وجود دارد می گوید ” خون عیسی مرا از تمام گناهانم آزاد ساخت ” آنها چنین می خوانند ” خون عیسی ما را کاملاً و قطعاً آزاد ساخته است.” جملاتی که آنها در این سرود به کار می برند بسیار دل نشین است زیرا کار مسیح و ثمره خون او را به زیبایی تشریح می کند.مزمور 51 در مورد این حقیقت به زیبایی سخن می گوید همان زمانی که داود زنا و قتل خود را نزد خداوند توبه می کند. این مزمور یکی از زیباترین مزامیر است. مزموری که خوب است هر کدام از ما گهگاهی آن را بخوانیم و آن را همچون دعایی شخصی به خداوند اعتراف کنیم، زیرا نتیجه نیکوئی را در زندگی مان حاصل خواهیم کرد. من مزامیر را روخوانی نمی کنم بلکه آن را به عنوان دعای شخصی خودم می خوانم .” با زوفا پاکم کن که طاهر خواهم شد، شستشویم کن که از برف سفیدتر خواهم شد.” ( مزامیر 51 : 7 ) دقت کنید که داود در اینجا زوفا را به ما معرفی می کند . کاربرد و تفسیر این واژه این است که زوفا ابزاری برای انتقال خون به محل زندگیم است. در این مزمور دیدگاه زیبایی درباره پاک شدن با خون عیسی را مشاهده می کنیم
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم. اعلام می کنم که خون او مرا اکنون و اینجا پاک کرده و از گناه آزاد می کند و این کار را دائماً و به طور مستمر انجام می دهد . خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد. آمین