همکاری خردمندانه با خداوند
من دوست مسیح هستم
انسان اول یعنی آدم یک برده نبود زیرا خداوند او را به هم کاری خردمندانه دعوت کرد . هنگامی که خداوند خواست حیوانات را نام گذاری کند چنین گفت: " آدم اینجا بیا و به این حیوانات نگاه کن به من بگو به نظر تو چه نامی بر آن ها بگذاریم ؟ " در زبان عبری نام هر چیز بیان گر طبیعت آن چیز هست. بنابراین در نام نهادن حیوانات آدم باید از طبیعت آن ها و از رابطۀ آن ها با یکدیگر اطلاع می داشت.هر نامی که آدم بر حیوانات نهاد همان نام همیشگی آن ها شد. خداوند حیوانات را نام گذاری نکرد اما خداوند به آدم بصیرت و حکمتی برای انجام اینکاربخشید. به همین صورت ما نیز در رابطۀ جدید خود با عیسی مسیح برده نیستیم بلکه ما هم کاران ذی شعور و خردمند خداوند هستیم. یوحنا 15:15 جمله ای شگفت انگیز را بیان می کند ." دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا بنده از کار های اربابش آگاهی ندارد بلکه شما را دوست خود می خوانم زیرا هر انچه از پدر شنیدم شما را از آن آگاه ساختم
عیسی هیچ چیزی را از ما دریغ نمی کند. اگر چیزی هست که ما نمی دانیم این به خاطر آن است که ما برای درک آن مکاشفه آمادگی نداریم . اما مشکل اصلی آن چیزی است که ما می دانیم.عیسی بر اساس همان چیزی که پدر به او نشان داد عمل کرد. اگر ما نیز همین کار را انجام دهیم همان مکاشفه در دسترس ما قرار خواهد گرفت
خداوندم عیسی از تو متشکرم که مرا فدیه داده ای . اعلام می کنم که می خواهم خود را برای دریافت مکاشفات خداوند آماده سازم و بر اساس آنچه تاکنون برایم آشکار شده عمل کنم . اعلام می کنم من دوست مسیح هستم .آمین