یکی شدن با عیسی
عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم
زمانی که به یکی شدن مسیح با ما می اندیشیم درمی یابیم که ما نیز از طریق ایمان و توبه می توانیم با مسیح یک گردیم و نه تنها در مرگ او بلکه در جلالی که در نتیجه این قربانی به او بخشیده شد سهیم گردیم
" امّا خدایی که در رحمانیت دولتمند است، بهخاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانیهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد - پس، از راه فیض نجات یافتهاید؛و با مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی با مسیحْ عیسی نشانید، " ( افسسیان 2 : 4 – 7
این نقطه مقابل یکی شدن است. ابتدا عیسی خود را با نسل سقوط کرده ما یکی ساخت. یعنی او جای ما را گرفت. جریمه ما را پرداخت کرد و به جای ما مرد. او تقصیر های ما را بر خود گرفت و جریمه آنرا پرداخت کرد. سپس زمانی که ما خود را با مسیح و مرگ او بوسیله ایمان یکی می دانیم ما نیز در آنچه او پس از مرگش بدست آورد شریک می شویم. سه مرحله عالی از یکی شدن ما با عیسی در افسسیان 2 : 4- 6 نوشته شده است . اول " خداوند ما را با مسیح زنده کرد. دوم خداوند ما را با مسیح برخیزانید و سوم در جایهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید . " خداوند ما را به همراه مسیح بر تخت خود نشاند. دقت کنید که این سه مرحله از یکی شدن ما با عیسی چطور سیر صعودی به خود می گیرد. اول ما با او زنده می شویم، برخیزانیده می شویم و با او بر تخت می نشینیم. ما این مسیر رو به بالا را از پست ترین جایگاه شروع می کنیم وبه بالاترین جایگاه می رسیم . خداوند پست ترین ها را بلند می کند و دربالاترین جایگاه می نشاند و این اصل در تمام آیات کلام خدا صادق است. این تنها مسئله ای نیست که در تاریخ تکرار می شود و مردم آنرا تجربه می کنند بلکه عمل کرد یک قانون کیهانی است. هر کسی که خود را فروتن سازد بلند کرده شود و هر کس خود را بلند کند فروتن خواهد شد. ( متی 23 : 12 را مطالعه کنید
خداوندم عیسی از تو به خاطر کارت بر صلیب تشکر می کنم . اعلام می کنم که خود را در حضور خداوند فروتن می کنم تا با عیسی یکی شده و بتوانم با او زنده شوم. با او برخیزانیده شده و با او بر تخت بنشینم . زیرا عیسی به جای من مرد تا بتوانم در حیات او سهیم گردم. آمین