حقیقت و اطاعت
خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد
مشارکت با دیگران اولین آزمونی است که مشخص می کند آیا ما در نور سالک هستیم یا خیر. اگر ما از مشارکت با ایمانداران دیگر و از مشارکت با خداوند لذت نمی بریم پس در نور نیستیم و اگر در نور نیستیم خون عیسی ما را پاک نمی کند. سئوال بعدی که مطرح می شود این است چگونه در نورگام برداریم ؟ اولین شرایط لازم برای راه رفتن در نور این است که در اطاعت از کلام خدا باشیم. مزمور 119 : 155 می گوید
” نجات از شریران دور است، زیرا که جویای فرایض تو نیستند
دومین چیزی که احتیاج است توسط پولس به طور خلاصه در افسسیان 4 : 15 نوشته شده است پولس در این قسمت چنین می نویسد : ” بلکه با بیان محبت‌آمیز حقیقت، از هر‌حیث تا به حدّ او که سر است، یعنی مسیح، رشد خواهیم کرد.” در این متن راه رفتن در نور با ارتباط ما با ایمانداران دیگر بستگی دارد و اینکه آیا با آنها با حقیقت و محبت رفتار می کنیم یا خیر. باید سعی کنیم که ارتباط مان با سایر ایمانداران بر اساس حقیقت باشد. اما باید سعی کنیم این کار را در محبت انجام دهیم. بنابراین قدم زدن در نور خداوند شامل دو عنصر مهم است که باید با یکدیگر عمل کنند. راه رفتن در اطاعت از کلام خدا و راه رفتن در حقیقت و محبت نسبت به دیگر ایمانداران. زمانی که این شرایط را در زندگی خود کسب کردیم می توانیم با اطمینان کامل بگوئیم که خون عیسی ما را از تمامی گناهانمان پاک می کند. امروزه همه نگران آلودگی اتمسفر کره زمین هستند اما اتمسفر روحانی ما نیز به خاطر گناهان بسیاری آلوده شده است. اگر می خواهیم تمیز باقی بمانیم باید اجازه دهیم خون عیسی همواره ما را پاک کند
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم . اعلام می کنم که با خون گرانبهای او پاک شده ام. زیرا بر آن شده ام که در اطاعت از کلام و در ارتباط صحیح با دیگران راه روم . خون عیسی مسیح پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می کند. آمین