شفای شکسته دلان
خداوند قومش را ترک نخواهد کرد
در مزمور 147 : 2 -3 چنین می خوانیم
" خداوند اورشلیم را بنا می‌کند، و رانده‌شدگان اسرائیل را گرد می‌آورد. زیرا او پشت‌بندهای دروازه‌هایت را مستحکم می‌گرداند، و فرزندانت را در اندرونت برکت می‌دهد
این واژه ها زیبا هستند ولی مهم ترین نکته در مورد این واژه ها این است که آنها در عصر ما تحقق یافتند. من تحقق این واژه ها را مشاهده کرده ام. بار دیگر یادآوری می کنم زمانی که بعد از 2000 سال قوم اسرائیل در ماه می 1948 به عنوان قوم و کشوری مستقل شناخته شد من این فرصت را داشتم که در اورشلیم باشم. او اسیران اسرائیل را باز می گرداند. او شکسته دلان را شفا می دهد و بر زخمهای آنها مرهم می گذارد. این خبر خوشی برای همه ماست که به سوی خداوند باز می گردیم. این خبر خوش برای قوم خداوند اسرائیل است. این خبر همچنین مژده ای برای کلیسای عیسی مسیح است زیرا همان خدایی که قوم اسرائیل را جمع می کند کلیسای خود را نیز نزد خود جمع خواهد کرد و ما را به ارث خود خواهد رساند و جراحات ما را شفا داده و قلبهای شکسته ما را احیا خواهد کرد. یکی از خدمات خاص روح القدس شفای شکسته دلان است. خدمت به افرادی که قلب شان مجروح شده است. اگر شما بر قلب خود جراحتی دارید چنین دعا کنید : " خداوندا اکنون زمان احیای من است زیرا زمانی که تو قوم خود را گرد می آوری تو شکسته دلان را شفا می بخشی بر زخم های شان مرهم می نهی. خداوندا تو از زخمی که در قلب من ساکن بوده آگاه هستی از تو می خواهم که مرا شفا دهی و انگشت نا مرئی خود یعنی روح القدس را به قسمت هایی که تیغ هیچ جراحی به آنجا نمی رسد فرو کنی و آن زخم و جراحت را شفا دهی تا من تر و تازه بگردم
خداوند تو را شکر می کنم که تو نسبت به قوم خود متعهد بوده ای. اکنون برای آن قوم شفاعت می کنم اعلام می کنم همانطور که خداوند شکسته دلان را شفا می هد و زخم های آنها را می بندد دلشکستگان را نیز التیام می بخشد و زخم هایشان را می بندد.او همچنین شفا و احیا را به زندگی من می آورد زیرا خداوند قومش را ترک نخواهد کرد. آمین