00

مهارت اکتسابی
بیائید به فکر یکدیگر باشیم
خدمت مهارتی است که ما باید آنرا کسب کنیم. امری نیست که به یک باره اتفاق بیافتد و قاعدتاً هیچ کسی به طور طبیعی از این مهارت برخوردار نیست. برای مثال به نقش یک گارسن در رستوران توجه کنید. گارسن شخصی است که برای خدمت خاصی خوانده شده است. اما این گارسن احتیاج به آموزش دارد. دوستی دارم که قبلا گارسن بود. یک بار تمامی شرایط گارسن شدن را برایم گفت. وقتی که من فرایند آموزش را فهمیدم متوجه شدم که این مهارت به یک باره اتفاق نمی افتد. خدمت نیز یک مهارت است و باید آنرا کسب کرد. باید زندگی دیگران را مورد مطالعه قرار دهیم تا دریابیم چه چیزی باعث می شود که افراد واکنش مثبتی داشته باشند و چه چیزی باعث واکنش منفی آنان می شود. ما باید دیگران را تحت نظر داشته باشیم تا بتوانیم آنها را برای محبت و انجام کارهای نیکو برانگیخته کنیم. خدمت مستلزم داشتن تمرین، تعلیم و نظم است. برای خدمت نمودن ما باید محیط درستی نیز داشته باشیم. قانونی که در عبرانیان 10 :24 آمده این است : ” و در فکر آن باشید که چگونه می توانید یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانید . ” نویسنده می گوید : ” و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنان که بعضی را عادت شده است بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم به خصوص اکنون که شاهد نزدیک تر شده آن روز هستیم . ” ما باید خدمت را در محیطی درست بیاموزیم. محیطی که در این واژه ها چنین نام گذاری شده است. ” گرد آمدن با یکدیگر ” این یعنی مشارکتی نزدیک ، مسئولانه و دائمی. در آیه بعدی نویسنده گزینه فاجعه بار دیگری را باز گو می کند. درست بعد از اینکه او به ما هشدار می دهد که از گرد آمدن با یکدیگر اجتناب نکنید می گوید : ” زیرا اگر پس از بهره مندی از شناخت حقیقت عمداً به گناه کردن ادامه دهیم دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی ماند. آنچه می ماند انتظار هولناک مجازات و آتشی مهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلعید .” معنای این قسمت این است. اگر ما در محیط صحیح باقی نمانیم و اگر در مشارکتی نزدیک ، مسئولانه و دائمی با دیگران نباشیم به سوی گناه باز خواهیم گشت. تنها محیط امن این است که در مشارکت با دیگران مانده و به فکر دیگران باشیم و خدمت با شادی را به آن ها بیاموزیم
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی دیگران را محبت کنم. اعلام می کنم که در مشارکت با دیگران ادامه خواهم داد و می آموزم تا خدمت کنم و به فکر دیگران باشم و به آن ها توجه کنم. زیرا من باید به فکر دیگران باشم. آمین