فدیه داده شده
عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم
هر شرارتی که ما تا کنون مرتکب شده ایم بر صلیب به حساب عیسی گذاشته شد تا درعوض آن ما کاملاً بخشیده شده و از قوت شیطان رهایی یابیم. " که در وی به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافتهایم. " ( افسسیان 1 : 7 ) زمانی که ما بخشیده می شویم در واقع ما فدیه را دریافت کرده ایم. بله ما فدیه شده ایم و فدیه شدن به معنای بازخرید و یا رهایی و رستگاری است. خون عیسی به عنوان قربانی به جای ما ریخته شد و ما را از شیطان برای خداوند بازخرید کرد. در رومیان 7 پولس به مطلبی اشاره می کند.این مطلب برای افرادی که در عصر حاضر زندگی می کنند مبهم است. " زیرا میدانیم که شریعت روحانی است، لکن من جسمانی و زیر گناه فروخته شده هستم، " ( رومیان 7 : 14
به یاد داشته باشید که عبارت " فروخته شده به گناه " به بازار خرید و فروش بردگان در رم اشاره می کند. آنانی که به عنوان برده فروخته می شدند باید بر یک سنگ بزرگ می ایستادند و یک نیزه بر بالای سرشان قرار داده می شد. برای همین است که پولس چنین می گوید من انسانی نفسانی و همچون برده به گناه فروخته شده ام. گناهی که بر بالای سر من قرار دارد هر گونه حق انتخاب را از من می گیرد. زیرا من فروخته شده هستم و زمانی که شخصی برده بود حق انتخابی نداشت. بار دیگر اشاره می کنم زمانی که دو زن را به عنوان برده در بازار می خواستند بفروشند صاحب آن ها یکی را به عنوان آشپز و دیگری را به عنوان فاحشه می فروخت. همین مطلب برای ما به عنوان گناهکاران نیز صدق می کند ما ممکن است گناهکاران خوب و محترمی باشیم و به زناکاران و معتادان به دیده تحقیر بنگریم. اما این صاحب اسیران است که تصمیم می گیرد هر اسیر چه خدمتی برای او انجام دهد.خبر خوش این است که عیسی وارد بازار برده داران شد و گفت :" من او را می خرم ." شیطان من بهای او را پرداخت می کنم. آنها دختران و پسران من هستند. این معنای فدیه است و فدیه تنها به وسیله بخشش گناهان ما بدست می آید
خداوندم عیسی تو را به خاطر اینکه بر صلیب جان خود را فدا کردی شکر می کنم. اعلام می کنم که عیسی مرا از شیطان باز خریده است. او مجازات شده تا من بخشیده شوم. آمین