درخواست برکات خداوند
بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم
نقطه اوج برکت کاهنانه هارون و نوادگان او این بود که آن ها دستور داشتند بر قوم اسرائیل توسط این واژه ها جملاتی را اعلام نمایند
” بدین گونه آنان نام مرا بر بنی اسرائیل خواهند نهاد و من ایشان را برکت خواهم داد. ” ( اعداد 6 : 27
موثرترین دعایی که می توانیم برای دیگران انجام دهیم شکرگزاری و ستایش برای آنان و اعلام نام خداوند عیسی بر زندگی آن ها است. زمانی که ما نام خداوند عیسی را بر آنانی که برای شان دعا می کنیم اعلام می نمائیم در واقع ما برکت خداوند را برای آن ها می طلبیم. عده کمی متوجه این حقیقت هستند که چقدر به سادگی تنها با یک شکرگزاری به خاطر دیگران می توانیم باعث تقویت آنها شویم. این قسمت بزرگی از خدمت ما به عنوان شفیعان است. ” پرئینگ هاید ” یکی از معروف ترین سازمان های خدماتی قرن اخیر در پنجاب هندوستان است. زمانی که هندوستان هنوز تحت سلطه انگلستان بود خدمت ” هاید ” با دعا آغاز شد. هر کار دیگری در درجه دوم اهمیت قرار داشت. ابتدا او با یک مبشر هندی آشنا شد که او را فردی ناکارآمد دید. او برای این برادر دعا کرد: ” اوه خداوندا. او را می شناسی و می خواست بگوید که این برادر ناکار آمد و غیره و غیره … ” که ناگاه روح القدس با این آیه از امثال او را متوقف نمود
” از غلام نزد سرورش بد مگو مبادا تو را لعن کند و تاوانش را بدهی . ” ( امثال 30 :10 )
بنابراین برادرهاید نگرش خود را تغییر داد. او شروع به دیدن نکات مثبت و نیکو در زندگی آن برادر کرد و خدا را به خاطر او شکر کرد و پس از گذشت چند ماه آن برادر تبدیل به یک مبشر معروف و موفق شد. چه چیزی او را تغییر داد؟ این که او در زمان دعا متهم نشد بلکه به خاطر وجود او افراد دیگر خدا را شکر کردند. خداوند به من آموخته است که اگر نمی توانم برای کسی شکر کنم احتمالاً حق هم ندارم برای آن شخص دعا کنم. بهتر است اصلا برای او دعا نکنم زیرا دعای من بیشتر به او آسیب می زند تا باعث برکت باشد. همانطور که در اعداد 6 :27 می خوانیم
” بدین گونه آنان نام مرا بر بنی اسرائیل خواهند نهاد و من ایشان را برکت خواهم داد
خداوندا تو را شکر می کنم. تو را ستایش می کنم. اعلام می کنم که من از غلامی نزد سرورش بدگوئی نمی کنم بلکه برکات خداوند را بر او اعلام می نمایم. من باید پیوسته قربانی ستایش تقدیم نمایم. آمین