خداوندا به یاد آور
برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند
در اشعیا باب 62 خداوند ما را برای انجام دعایی فعالانه و مداوم برای اورشلیم دعـــــــوت می کند
” ای اورشلیم بر حصارهایت دیدبانان گماشته ام که شب و روز هرگز خاموش نخواهند بود . ای کسانی که به خداوند یادآوری می کنید آرام مگیرید و او را نیز آرامی مدهید تا اورشلیم را استوار ساخته آن را به جهان مایه ستایش بگرداند . ” ( اشعیا 62 : 6- 7
در عهد جدید عیسی مثال قاضی ظالمی را بازگو می کند. قاضی که بیوه زن پیوسته نزدش می رفت و درخواست خود را به او ابراز می کرد و عیسی مثال خود را با این جمله به پایان می رساند : ” حال آیا خود خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد بر می آورند نخواهد رسید ؟ ” ( لوقا 7:18
هر دوی این متنها به این نکته اشاره می کنند که برای موضوعاتی خاص باید دعاها را نه تنها در تمام طول روز بلکه در اوقات شب نیز ادامه داد. احیای اورشلیم یکی از این موضوعات است. اشعیای نبی این دیدبانان را به عنوان افرادی می خواند که به سوی خداوند فریاد بر می آورند. در زبان عبری این واژه به ” صدا زدن ” ترجمه شده است و به معنای آن است که این افراد موضوعی خاص را به خداوند یادآوری می کنند. در عبری مدرن این واژه ای است که برای مُنشی به کار می رود. یکی از کارهای مهم منشی یاد آوری زمان ملاقات هایی است که در تقویم خود برای کارفرمای خود یاداشت نموده است. این واژه مثالی است عملی از روشی که خداوند می خواهد ما در دعا برای اورشلیم داشته باشیم. ما به عنوان شفیعان و منشی های وی باید دو مسئولیت را بپذیریم. یک اینکه با تقویم نبوتی وی آشنا باشیم و دوم به او یاد آوری کنیم که چه ملاقاتهای در آن تقویم یادداشت شده است. یکی از این ملاقات ها آخر الزمانی است که خداوند متعهد شده اسرائیل را بازسازی و اورشلیم را احیا کند
خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده دادی متشکرم اعلام می کنم که من به خداوند یادآوری خواهم نمود تا اورشلیم را استوار ساخته و آن را در جهان مایه ستایش بگرداند. باشد که دوستدارانت در آسایش باشند. آمین