نابودی گناه
کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم
با نگاهی دوباره به عید فصحِ یهودیان به موضوع مهم دیگری پی می بریم. چگونه می توانیم خون ریخته شده قربانی را بر مکانی که در آن زندگی می کنیم بمالیم؟ تا زمانی که خون در تشت باقی می ماند هیچ کار مفیدی نمی توانست انجام دهد. خون وجود دارد اما هیچ کاری انجام نمی دهد. اسرائیلی ها باید گیاهی به نام زوفا را بر داشته آن را در تشت خون فرو می بردند و بر سر در و قائمه در خانه هایشان می زدند. فقط در آن صورت بود که می توانستند محافظت شوند. اما در مراسم فصح قبل از به کارگیری خون قربانی ذبح شده کار دیگری نیز باید انجام می شد.بیائید به اول قرنتیان جایی که پولس در مورد فصح و نان بدون خمیر مایه تعلیم می دهد نگاهی بیاندازیم. هر خانواده یهودی باید برای هفت روز خانه خود را از هر خوراکی که در آن از خمیر مایه استفاده می شد پاک می کرد. یهودیان ارتدکس تا به امروز هم این آئین را نگاه می دارند
” پس خود را از خمیرمایۀ کهنه پاک سازید تا خمیر تازه باشید، چنانکه براستی نیز بی‌خمیرمایه‌اید. زیرا مسیح، برۀ پِسَخ ما،قربانی شده است. پس بیایید عید را نه با خمیرمایۀ کهنه، یعنی خمیرمایۀ بدخواهی و شرارت، بلکه با نان بی‌خمیرمایۀ صداقت و راستی برگزار کنیم. ” ( اول قرنتیان 5 : 7 – 8
ما نیز باید خمیر مایه کهنه ( گناه ) را از زندگی خود پاک کنیم تا بتوانیم در اطاعت از خداوند زندگی کنیم. چون در این صورت اجازه می دهیم که خون بره در تمام قسمت های زندگی ، ما را محافظت کند
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو تشکر می کنم. خون بره را بر زندگی خود اعلام می کنم . خود را از هر گناهی پاک می کنم. کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برای من انجام دهد را ،به ضد شیطان ، بر زندگی خود اعلام می کنم. آمین