زمانی که می بخشیم ، بخشیده می شویم
عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم
عیسی در موعظه سر کوه به ما نحوه دعا کردن را چنین آموزش می دهد: " و قرض های ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. " ( متی 6 : 12 ) این درخواست به عبارت دیگر چنین می گوید : " زمانی که ما قرض داران خود را می بخشیم تو نیز ما را ببخش. " به یاد داشته باشید که به همان میزان که دیگران را می بخشید خداوند شما را خواهد بخشید. اگر شما کاملا دیگران را ببخشید خداوند نیز کاملا شما را می بخشد و اگر شما دیگران را نیمه کاره ببخشید خداود نیز نمی تواند شما را کامل ببخشد. یکی از اصلی ترین دلایلی که مسیحیان پاسخ دعای خود را دریافت نمی کنند این است که در بخشیدن دیگران نا توان هستند و اغلب در زندگی شان افرادی وجود دارند که هنوز آن ها را نبخشید است. در تجربیاتی که در مشاوره های خود با دیگران داشتم فهمیدم که عدم بخشش یکی از اصلی ترین موانع رشد روحانی در زندگی آن ها است. روزی به خانمی که برای دریافت مشاوره رجوع کرده بود گفتم: آیا شخصی در زندگیت وجود دارد که او را نبخشیده باشی ؟ او پاسخ داد و گفت : بله . شخصی در دادگستری کارمی کند که نتوانسته تا امروز او را ببخشم. به او چنین گفتم اگر می خواهی که آزاد شوی باید او را ببخشی و هیچ گزینه دیگری هم وجود ندارد. اگر او را نبخشی خداوند نیز تو را نخواهد بخشید . آیا ما می خواهیم دیگران را ببخشیم ؟ شاید چنین فکر کنیم نمی دانم! اگر بتوانم می خواهم دیگران را ببخشم و خداوند نیز می تواند به ما چنین بگوید که من هم نمی دانم اگر بتوانم تو را می بخشم . بنابراین بهتر است ما تصمیم خود را به طور جدی بگیریم. بخشش یک احساس نیست بلکه یک تصمیم است. من این کار را پاره کردن اسناد بدهکاری می خوانم. ممکن است شخصی به ما 30000 دلار بدهکار باشد اما ما به خداوند 60000000 دلار بدهکار باشیم. اگر ما می خواهیم که سند بدهکاری ما نزد خداوند پاره شود اول باید اسناد بدهکاری دیگران را پاره کنیم. این قانون تغییر ناپذیر خداوند است. بنابراین در دعای ربانی این قسمت گنجانده شده است و آخرین درخواست در دعای ربانی رهایی از شریر است. یعنی رهایی از شیطان. اگر ما دیگران را نبخشیم این اجازه را نداریم که از خداوند درخواست رهایی و آزادی کنیم
خداوندم عیسی از تو برای این که جان خود را بر روی صلیب فدا کردی تشکر می کنم. اعلام می کنم که عزم خود را جزم نموده ام تا دیگران را ببخشم چون عیسی مجازات شد تا من بخشیده شوم. آمین