قربانی کامل
کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم
مهم ترین روز در سال مذهبی یهودیان روز کفاره بود که امروزه به یوم کیپور معروف است. تنها در آن روز بود که کاهن اعظم می توانست به همراه خون قربانی وارد قدس الاقداس شود. خونی که برای یک سال گناهان اسرائیل را کفاره می کرد
” پس ( کاهن ) مقداری از خون گوساله را بر گیرد و با انگشت خود بر قسمت جلویی جایگاه کفاره بر ضلع شرقی بپاشد آنگاه مقداری از خون را با انگشت خود هفت بار پیش روی جایگاه کفاره بپاشد. “( لاویان 16: 14
تنها این خون بود که باعث فرو نشاندن خشم و غضب خداوند نسبت به قوم می گشت. این خون باید به قدس الاقداس به حضور آن قادر مطلق آورده می شد. می خواهم دقت کنید که خون باید هفت بار پیش روی جایگاه کفاره پاشیده می شد. این عدد بر حسب اتفاق ذکرنشده است. عدد هفت در کلام خدا نشان دهنده کار روح القدس است. همچنین عدد هفت عدد کاملیت و نشانه بی عیب بودن است. این عدد دقیقاً در زمان ریخته شدن خون عیسی نیز دیده می شود. خون او نیز قبل از اینکه قربانی اش بر صلیب تکمیل شود دقیقاً هفت بار ریخته می شود
خداوندا از تو به خاطر خون گران بهای عیسی تشکر می کنم. اعلام می کنم که کار کامل او بر صلیب تمامی گناهان مرا پاک کرده است . من شخصاً در مقابل شیطان آن کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برای من انجام دهد را ،به ضد شیطان ، بر زندگی خود اعلام می کنم. آمین